Nawigacja

Koleje Wielkopolskie

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Samorządowy przewoźnik kolejowy. Podmiot został powołany na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Spółka wykonuje zadania dotyczące przewozów pasażerskich w obrębie województwa wielkopolskiego.

Dane

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań

www.koleje-wielkopolskie.com.pl

Infolinia i informacja

tel.: 616 500 106  - koszt połączenia wg taryfy operatora

e-mail: reklamacje@koleje-wielkopolskie.com.pl

Obszar działalności przewoźnika

Województwo wielkopolskie i wybrane relacje do województw sąsiednich (np. łódzkiego)

Dostępność biletów

w kasach biletowych

kasy własne i agencyjne Kolei Wielkopolskich

kasy PKP Intercity, POLREGIO, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Kolei Mazowieckich, Kolei Małopolskich, Kolei Śląskich (tylko bilety jednorazowe) i Arriva RP (tylko bilety jednorazowe)

sprzedaż internetowa

www.bilkom.pl www.wielkopolskiebilety.pl www.koleo.pl www.biletico.pl

sprzedaż przez komórkę

aplikacje: SkyCash, Bilkom, Koleo, mPay

na pokładzie pociągów

możliwość płatności kartą

wybrane oferty w automatach biletowych

w przypadku braku automatu biletowego, obowiązek wejścia do pociągu pierwszymi drzwiami i niezwłocznego zgłoszenia się do konduktora

w automatach biletowych

biletomaty dostępne są na niektórych dworcach oraz w niektórych pociągach (wykaz biletomatów: https://koleje-wielkopolskie.com.pl/dla-pasazera/gdzie-kupic-bilet/)

 

Skargi i reklamacje

W przypadku składania reklamacji pamiętaj o zachowaniu biletu!
Przeczytaj, dlaczego należy zatrzymać bilet.

Skargi/wnioski związane z jakością świadczonych usług oraz przestrzegania praw i obowiązków pasażerów należy składać

 • pisemnie na adres:
  Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
  ul. Składowa 5
  61-897 Poznań
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres:
  e-mail: reklamacje@koleje-wielkopolskie.com.pl
 • w kasie biletowej,
 • osobiście w siedzibie przewoźnika.
do góry