Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
124226

Główny Specjalista Do spraw: administrowania sieciami komputerowymi w Wydziale Wdrożeń Systemów Informatycznych w Biurze Teleinformatyki

Warszawa 1 05.03.2024
134220

Główny Specjalista Do spraw: administrowania systemami operacyjnymi w Wydziale Wdrożeń Systemów Informatycznych w Biurze Teleinformatyki

Warszawa 1 05.03.2024
133870

Referendarz Do spraw: analiz i planowania w Wydziale Planowania i Koordynacji w Departamencie Planowania i Nadzoru

Warszawa 1 26.02.2024
133857

Specjalista Do spraw: analiz i planowania w Wydziale Planowania i Koordynacji w Departamencie Planowania i Nadzoru

Warszawa 1 26.02.2024
133893

Starszy Referent w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwalnej w Biurze Administracyjno-Gospodarczym

Warszawa 1 26.02.2024
133878

Specjalista Do spraw: kolejowych systemów zarządzania w Wydziale Kolejowych Systemów Zarządzania w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa

Warszawa 1 26.02.2024
133802

Specjalista Do spraw: rozwoju zawodowego w Wydziale Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Warszawa 1 26.02.2024
133809

Starszy Specjalista do spraw: rozwoju zawodowego w Wydziale Rozwoju Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

Warszawa 1 26.02.2024
133727

Specjalista w Wydziale Obsługi Prawnej i Sądowej w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 26.02.2024
133685

Główny Specjalista w Wydziale Uzgodnień Planów Miejscowych w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 23.02.2024 r.
133604

Specjalista Do spraw: skarg pasażerów w Wydziale Obsługi Pasażerów i Nadzoru w Departamencie Przewozów Pasażerskich

Warszawa 1 20.02.2024
133601

Główny Specjalista w Wydziale Systemów Sterowania Ruchem w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 20.02.2024
133510

Starszy Specjalista Do spraw: interoperacyjności systemu kolei w Wydziale Rynku Infrastruktury Kolejowej w Departamencie Techniki i Wyrobów

Warszawa 1 19.02.2024
do góry