Nawigacja

Oferty pracy poza służbą cywilną

Informacja

Wszystkie strony w tym dziale znajdują sie w archiwum. Aby zapoznać się z zawartością, prosimy wejść do archiwum.

Aby do nas dołączyć prześlij swoją aplikację na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa lub złóż ją osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa (XII piętro, godz.: 815 – 1615).

Na kopercie zamieść informację, o które stanowisko się ubiegasz.

Do swojej aplikacji dołącz:

  • podpisany własnoręcznie list motywacyjny
  • podpisane własnoręcznie CV. Możesz skorzystać z proponowanego wzoru CV
  • kopie dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Do aplikacji możesz dołączyć również:

  • referencje
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji znajdziesz w tym miejscu.

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
Brak rekordów
do góry