Nawigacja

Współpraca międzynarodowa

flagi

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, realizując zadania wynikające z przepisów prawa krajowego oraz wspólnotowego, prowadzi intensywną współpracę międzynarodową z instytucjami Unii Europejskiej, partnerskimi urzędami z państw członkowskich, właściwymi w zakresie kolejnictwa oraz instytucjami i podmiotami reprezentującymi państwa trzecie.

Obszary w jakich Prezes UTK prowadzi współpracę międzynarodową skorelowane są z trzema kluczowymi funkcjami, jakie Urząd Transportu Kolejowego pełni na krajowym rynku kolejowym, a mianowicie funkcją Krajowej Władzy Bezpieczeństwa (NSA), funkcją Krajowego Organu Regulacyjnego (RB) oraz funkcją Organu właściwego w zakresie Nadzoru nad Przestrzeganiem Praw Pasażera (NEB).

W zakresie podmiotowym Prezes UTK współpracuje przede wszystkim ze strukturami Komisji Europejskiej (obszar regulacji rynku kolejowego oraz praw pasażera), strukturami Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (obszar bezpieczeństwa, interoperacyjności oraz spójności technicznej) oraz innymi urzędami.

do góry