Nawigacja

Koleje Dolnośląskie

Koleje Dolnośląskie S.A. (KD)

Spółka powstała w grudniu 2007 roku. Właścicielem spółki jest Województwo Dolnośląskie. Została powołana do życia na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Dane

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
59-220 Legnica
(dworzec kolejowy Legnica)

https://www.kolejedolnoslaskie.pl/

Infolinia i informacja

tel.: 76 742 11 12

e-mail: informacja@kolejedolnoslaskie.eu

Obszar działalności przewoźnika

Województwo dolnośląskie, w tym połączenia przygraniczne, a w sezonie wakacyjnym 2023 - także pociąg KD Premium Nadmorski rel. Wrocław - Świnoujście

Dostępność biletów

w kasach biletowych

kasy własne Kolei Dolnośląskich i POLREGIO

(szczegóły dotyczące lokalizacji i godzin otwarcia kas na stronach internetowych przewoźników)

sprzedaż internetowa

www.kolejedolnoslaskie.pl www.bilkom.pl www.koleo.pl www.e-podroznik.pl

sprzedaż przez komórkę

aplikacje: Bilkom, Koleo, e-Podróżnik

na pokładzie pociągów

możliwość płatności kartą i gotówką

obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się do konduktora przed lub po wejściu do pociągu

w automatach biletowych

automaty biletowe zlokalizowane są na wybranych stacjach oraz w niektórych pociągach (lokalizacje stacjonarne podane na stronie internetowej przewoźnika)

Skargi i reklamacje

Reklamacje i skargi można składać w formie pisemnej na adres:

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
59-220 Legnica

e-mail: reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu

lub wypełniając formularz reklamacyjny na stronie: https://www.kolejedolnoslaskie.pl/skargi-i-reklamacje/

  • Pociąg spółki Koleje Dolnośląskie
  • Plakat reklamujący spółkę Koleje Dolnośląskie
  • Plakat reklamujący spółkę Koleje Dolnośląskie
  • Plakat reklamujący spółkę Koleje Dolnośląskie
  • Pociąg spółki Koleje Dolnośląskie

Powiązane informacje

do góry