Nawigacja

  • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (13:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Aktualizacja danych zawartych w licencji maszynisty i danych rejestrowych gromadzonych w rejestrze licencji maszynistów (niezawartych w licencji maszynisty)

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zaktualizowania danych zawartych w licencji maszynisty.

KTO MOŻE UZYSKAĆ?

Posiadacz licencji maszynisty, której dane wymagają aktualizacji.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane zawarte w licencji maszynisty, powinieneś wypełnić interaktywny formularz na stronie UTK.

Wniosek możesz złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług publicznych lub przesłać w formie papierowej do siedziby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Wniosek możesz złożyć indywidualnie lub za pośrednictwem podmiotu działającego  w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury).

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

  • wypełniony i podpisany wniosek o aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty (zaznacz pole 2.3 wniosku) (link do formularza);
  • dowód wpłaty albo przelewu.

GDZIE NALEŻY WYSŁAĆ?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej: po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki.

W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca lub ośrodek szkolenia sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

ILE ZAPŁACISZ?

Wysokość opłaty za aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty wynosi: 100 zł.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty i dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty albo przelewu.

 Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego

nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

 W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty dla ......... (imię i nazwisko)”.

 Jeśli w sprawie o aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu: dokumentu pełnomocnictwa; dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

 W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

 ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

 Postępowanie w sprawie aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

 

PODSTAWA PRAWNA

Aktualizacja danych rejestrowych gromadzonych w rejestrze licencji maszynisty -  niezawartych w licencji maszynisty

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zaktualizowania danych rejestrowych - niezawartych w licencji maszynisty, które są gromadzone przez Prezesa UTK w rejestrze licencji maszynistów.

Dotyczy to danych osobowych posiadacza licencji maszynisty takich jak:

  1. Zmiana adresu zamieszkania obowiązkowo - zgodnie z art. 41 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  2. Zmiana numeru telefonu (opcjonalnie),
  3. Zmiana adresu poczty elektronicznej (opcjonalnie).

Nie zachodzi konieczność aktualizacji danych dot.  zmiany adresu zameldowania i zmiany dowodu osobistego (numer i seria).

KTO MOŻE UZYSKAĆ?

Posiadacz licencji maszynisty, którego dane rejestrowe - niezawarte w licencji maszynisty wymagają aktualizacji.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane osobowe, powinieneś wypełnić interaktywny formularz na stronie UTK.

Wniosek możesz złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem e-PUAP.  Jeżeli wypełniłeś wniosek w systemie teleinformatycznym i nie składasz go przez e-PUAP, pamiętaj o jego wydrukowaniu, opatrzeniu wniosku datą i podpisem, a następnie przesłaniu w formie papierowej do siedziby UTK.

Wniosek możesz złożyć indywidualnie lub za pośrednictwem podmiotu działającego w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury).

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Wypełniony i podpisany wniosek o aktualizację danych rejestrowych - niezawartych w licencji maszynisty  (zaznacz pole 2.3 wniosku oraz wskaż powód aktualizacji danych) (link do formularza).

GDZIE NALEŻY WYSŁAĆ?

Wniosek o aktualizację danych rejestrowych - niezawartych w licencji maszynisty możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie CEMM (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej: po kliknięciu w link.

W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca lub ośrodek szkolenia sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

ILE ZAPŁACISZ?

Aktualizacja danych rejestrowych niezawartych w licencji maszynisty jest bezpłatna.

Jeśli w sprawie o aktualizację danych rejestrowych niezawartych w licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu: dokumentu pełnomocnictwa; dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

 ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Postępowanie w sprawie aktualizacji danych rejestrowych - niezawartych w licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

PODSTAWA PRAWNA

 Polecamy

do góry