Nawigacja

  • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (13:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Przywrócenie licencji maszynisty

Jeżeli ustała przyczyna zawieszenia licencji maszynisty i zostało to potwierdzone orzeczeniem lekarskim, Prezes UTK przywraca licencję maszynisty.

KTO MOŻE UZYSKAĆ?

Posiadacz licencji maszynisty zawieszonej przez Prezesa UTK.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Powinieneś wypełnić interaktywny formularz na stronie UTK.

Wniosek o przywrócenie licencji maszynisty wraz z załącznikiem możesz złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług publicznych lub przesłać w formie papierowej do siedziby Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Wniosek możesz złożyć indywidualnie lub za pośrednictwem podmiotu działającego  w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury).

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

  • wypełniony i podpisany wniosek o przywrócenie licencji maszynisty (zaznacz pole 2.6 wniosku) (link do formularza);
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych  i psychicznych niezbędnych do uzyskania albo zachowania ważności licencji maszynisty lub świadectwa maszynisty.

GDZIE NALEŻY WYSŁAĆ?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej: po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki.

W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca lub ośrodek szkolenia sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

ILE ZAPŁACISZ?

Przywrócenie licencji maszynisty jest bezpłatne.

Jeśli w sprawie o przywrócenie licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu: dokumentu pełnomocnictwa; dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Postępowanie w sprawie przywrócenia licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 Polecamy

do góry