Nawigacja

➤ Certyfikat ECM

Uproszczone postępowanie dotyczące zmiany nazwy lub adresu w certyfikacie zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM lub certyfikacie zgodności w zakresie funkcji utrzymania.

W jakich przypadkach?

W przypadku zmiany adresu bądź w przypadku zmiany nazwy (za wyjątkiem zmiany formy prawnej)

Kto?

Podmiot posiadający ważny certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM lub certyfikat zgodności w zakresie funkcji utrzymania

Co zrobić?

Złożyć wniosek (wzór wniosku) wraz z wymaganymi załącznikami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, (02 – 305 Warszawa) lub jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe oddziałów terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Możesz również wysłać wniosek pocztą. Nie zapomnij wówczas dołączyć potwierdzenia opłaty za wniosek!

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem platformy ePUAP. Pamiętaj jednak o tym, żeby dokumenty składane za pośrednictwem ePUAP były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Ile zapłacisz?

Opłatę z tytułu wydania decyzji o zmianie adresu bądź zmiany nazwy, w wysokości 10 zł należy wnieść - na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową składanego wniosku.

W przypadku złożenia dokumentu w oddziałach terenowych UTK przedmiotowa opłata powinna być dokonana na rachunek bankowy właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu organu podatkowego. Przykładowo składając wniosek w Warszawie wnosisz opłatę do Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m. st. Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.

Wysokość opłaty jest uregulowana ustawowo, a obowiązek jej wniesienia wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W zależności od treści wniosku odpowiednio opisz przelew:

Tytuł: opłata skarbowa za zmianę nazwy podmiotu w decyzji wydającej certyfikat nr ______

Tytuł: opłata skarbowa za zmianę adresu podmiotu w decyzji wydającej certyfikat nr ______

Opłaty za pełnomocnictwo

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

 

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę nazwy lub adresu w certyfikacie zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM lub certyfikacie zgodności w zakresie funkcji utrzymania będziesz czekał do 1 miesiąca. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być dłuższy niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
do góry