Nawigacja

Statystyka przewozów towarowych

Przewozy grup towarów w ujęciu kwartalnym w 2020 r.

Materiały w tym dziale mają charakter archiwalny. Od 2021 roku dane statystyczne publikowane są na stronie dane.utk.gov.pl.

   Szczegółowe dane w pliku MS Excel        

Masa przewiezionych towarów wg grup
[mln ton]

Grupy towarowe I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 rok 2020  rok 2019
Ogółem 54,30 50,83 56,95     236,396
Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 20,79 18,00 20,56     91,10
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 13,02 13,87 15,20     64,77
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 6,64 5,70 6,85     27,82
Chemikalia, produkty chemiczne 2,70 2,37 2,56     10,04
Metale, wyroby metalowe gotowe 2,42 2,13 2,26     9,22
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 8,74 8,76 9,51     33,45

  Praca przewozowa wg grup towarowych
[mld ton-km]

Grupy towarowe I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 rok 2020  rok 2019
Ogółem 12,45 12,04 13,43     55,91
Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 3,28 2,72 3,06     15,19
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 2,89 3,33 3,70     15,66
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 2,34 2,1 2,48     9,51
Chemikalia, produkty chemiczne 0,86 0,76 0,79     3,16
Metale, wyroby metalowe gotowe 0,53 0,46 0,50     2,10
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 2,55 2,72 2,90     10,29

Udział wg masy poszczególnych grup towarowych w  I-III kwartale 2020 r.

Grupy towarowe I kw. 2020 I-II kw. 2020 I-III kw. 2020 2020 2019
Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 38,3% 36,89% 36,62%   38,5%
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 24,0% 25,58% 25,97%   27,4%
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 12,2% 11,74% 11,84%   11,8%
Chemikalia, produkty chemiczne 5,0% 4,82% 4,71%   4,2%
Metale, wyroby metalowe gotowe 4,4% 4,32% 4,20%   3,9%
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 16,1% 16,65% 16,67%   14,2%

Udział wg pracy przewozowej poszczególnych grup towarowych w I-III kwartale 2020 r.

Grupy towarowe I kw. 2020 I-II kw. 2020 I-III kw. 2020 2020 2019
Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 26,4% 24,5% 23,9%   27,2%
Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa 23,2% 25,4% 26,2%   28,0%
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 18,8% 17,9% 18,1%   17,0%
Chemikalia, produkty chemiczne 6,9% 6,6% 6,3%   5,7%
Metale, wyroby metalowe gotowe 4,3% 4,0% 3,9%   3,8%
Pozostałe grupy wg klasyfikacji NST 20,5% 21,51% 21,53%   18,4%

 

 

Uwaga: Dane mogą podlegać korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń.

do góry