Nawigacja

Statystyka przewozów towarowych

Przewozy intermodalne w 2020 r.

Materiały w tym dziale mają charakter archiwalny. Od 2021 roku dane statystyczne publikowane są na stronie dane.utk.gov.pl.

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym

 

  I kwartał 2020

I-II kwartał 2020 I-III kwartał 2020 I-IV kwartał 2020 rok 2019
masa 9,97% 10,37% 10,48%   8,25%
praca przewozowa 13,97% 14,40% 14,47%   12,65%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy

  I kwartał 2020 I-II kwartał 2020 I-III kwartał 2020 I-IV kwartał 2020 rok 2019
Alza Cargo 0,59% 0,66% 0,66%   0,02%
Captrain Polska 11,76% 9,64% 8,77%   13,37%
Cargo Master - 0,31% 0,42%   -
CD Cargo Poland 0,23% 0,39% 0,42%   0,85%
CTL Logistics 2,53% 3,16% 3,54%   1,40%
DB Cargo Polska 12,22% 11,76% 11,44%   8,41%
Ecco Rail 4,46% 4,57% 4,56%   2,25%
EP Cargo - - 0,04%    
Eurasian Railway Carrier 3,96% 4,29% 4,51%   0,38%
Eurotrans 2,13% 2,36% 2,31%   2,26%
Inter Cargo - 0,14% 0,22%   -
Karpiel - - -   0,26%
Lotos Kolej 0,91% 1,05% 1,18%   0,80%
LTE Polska 5,64% 5,00% 5,12%   6,59%
Metrans (Polonia) 5,47% 5,52% 5,52%   5,01%
Orion Rail Logistics - - 0,17%    
PCC Intermodal 9,22% 11,47% 11,71%   10,59%
PKP Cargo 36,38% 35,09% 35,22%   44,11%
PKP LHS 2,23% 2,39% 2,24%   1,41%
Rail Cargo Carrier Poland 1,66% 1,25% 1,12%   0,38%
Rail Polska 0,59% 0,52% 0,50%   0,60%
STK - - -   0,47%
Transchem - - -   0,09%
Zakłady Inżynierii Kolejowej 0,02% 0,43% 0,34%   0,76%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej

  I kwartał 2020 I-II kwartał 2020 I-III kwartał 2020 I-IV kwartał 2020 rok 2019
Alza Cargo 0,56% 0,63% 0,66%   0,02%
Captrain Polska 11,86% 9,64% 8,66%   12,24%
Cargo Master - 0,55% 0,78%   -
CD Cargo Poland 0,39% 0,68% 0,78%   1,60%
CTL Logistics 3,01% 4,26% 4,80%   1,84%
DB Cargo Polska 13,13% 12,60% 12,64%   10,44%
Ecco Rail 4,06% 5,19% 5,46%   2,30%
EP Cargo - - 0,07%    
Eurasian Railway Carrier 0,82% 0,48% 0,37%   0,16%
Eurotrans 0,11% 0,12% 0,11%   0,10%
Inter Cargo - 0,27% 0,42%   -
Karpiel - - -   0,37%
Lotos Kolej 1,75% 1,89% 2,21%   1,50%
LTE Polska 3,50% 3,59% 3,96%   5,68%
Metrans (Polonia) 4,61% 4,79% 4,77%   3,49%
Orion Rail Logistics - - 0,003%    
PCC Intermodal 9,80% 11,91% 12,17%   9,37%
PKP Cargo 44,58% 41,65% 40,53%   49,14%
PKP LHS 0,82% 0,96% 0,87%   0,68%
Rail Cargo Carrier Poland 0,68% 0,49% 0,42%   0,17%
Rail Polska 0,32% 0,28% 0,28%   0,30%
STK - - -   0,42%
Transchem - - -   0,07%
Zakłady Inżynierii Kolejowej 0,003% 0,02% 0,02%   0,11%

 

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry