Nawigacja

Statystyka przewozów towarowych

Punktualność przewozów towarowych w IV kwartale 2020 r.

Następna publikacja 12 maja 2021 r.

Materiały w tym dziale mają charakter archiwalny. Od 2021 roku dane statystyczne publikowane są na stronie dane.utk.gov.pl.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Podstawowe dane o punktualności przewozów towarowych na sieci PKP PLK S.A.

  październik listopad grudzień IV kwartał
punktualność na przybyciu
przy opóźnieniach powyżej 15 min 59 s
43,57% 43,20% 44,70% 43,81%
liczba pociągów uruchomionych ogółem 39 569 38 210 37 259 115 038
w tym liczba pociągów punktualnych ogółem 16 201 15 465 15 635 47 301
pociągi opóźnione do 15 min 59 s 1 040 1 040 1 020 3 100
pociągi opóźnione od 16 min do 59 min 59 s 2 305 2 307 2 175 6 787
pociągi opóźnione od 60 min do 119 min 59 s 2 536 2 432 2 350 7 318
pociągi opóźnione od 120 min 17 487 16 966 16 079 50 532

 

Liczba pociągów uruchomionych

  październik listopad grudzień IV kwartał
ogółem 39 569 38 210 37 259 115 038
dla przewozów krajowych 31 508 30 318 29 221 91 047
dla przewozów międzynarodowych 8 061 7 892 8 038 23 991

 

Liczba pociągów odwołanych

  październik listopad grudzień IV kwartał
ogółem 2 744 2 649 2 672 8 065
w przewozach krajowych 2 079 1 948 1 904 5 931
w przewozach międzynarodowych 665 701 768 2 134

 

Średni czas opóźnień dla pociągów opóźnionych (w minutach)

dla opóźnionych na przybyciu
powyżej 15 min 59 s
październik listopad grudzień IV kwartał
ogółem 639 min 639 min 634 min 637 min
 dla przewozów krajowych 711 min 705 min 698 min 705 min
dla przewozów międzynarodowych 383 min 396 min 401 min 393 min

Dane dotyczące punktualności towarowej za lata 2011-2019 Dane archiwalne.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku
analizy@utk.gov.pl
tel. 22 749 15 50

do góry