Nawigacja

Statystyka przewozów towarowych

Punktualność przewozów towarowych w III kwartale 2020 r.

Następna publikacja 10 lutego 2021 r.

Materiały w tym dziale mają charakter archiwalny. Od 2021 roku dane statystyczne publikowane są na stronie dane.utk.gov.pl.

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Podstawowe dane o punktualności przewozów towarowych na sieci PKP PLK S.A.

  lipiec sierpień wrzesień III kwartał
punktualność na przybyciu
przy opóźnieniach powyżej 15 min 59 s
43,53% 42,18% 42,40% 42,69%
liczba pociągów uruchomionych ogółem 35 008 35 720 37 160 107 888
w tym liczba pociągów punktualnych ogółem 14 315 14 238 14 864 43 417
pociągi opóźnione do 15 min 59 s 924 827 893 2 644
pociągi opóźnione od 16 min do 59 min 59 s 2 193 2 116 2 149 6 458
pociągi opóźnione od 60 min do 119 min 59 s 2 371 2 448 2 537 7 356
pociągi opóźnione od 120 min 15 205 16 091 16 717 48 013

 

Liczba pociągów uruchomionych

  lipiec sierpień wrzesień III kwartał
ogółem 35 008 35 720 37 160 107 888
dla przewozów krajowych 27 321 28 126 29 449 84 896
dla przewozów międzynarodowych 7 687 7 594 7 711 22 992

 

Liczba pociągów odwołanych

  lipiec sierpień wrzesień III kwartał
ogółem 2 126 2 569 2 620 7 315
w przewozach krajowych 1 542 2 019 1 948 5 509
w przewozach międzynarodowych 584 550 672 1 806

 

Średni czas opóźnień dla pociągów opóźnionych (w minutach)

dla opóźnionych na przybyciu
powyżej 15 min 59 s
lipiec sierpień wrzesień III kwartał
ogółem 562 min 604 min 596 min 588 min
 dla przewozów krajowych 624 min 688 min 671 min 662 min
dla przewozów międzynarodowych 389 min 355 min 374 min 373 min

Dane dotyczące punktualności towarowej za lata 2011-2019 Dane archiwalne.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku
analizy@utk.gov.pl
tel. 22 749 15 50

do góry