Nawigacja

Analizy i opracowania

Punktualność przewozów kolejowych w III kwartale 2012 roku

W III kwartale 2012 roku punktualność kolejowych przewozów pasażerskich wyniosła 91%. W porównaniu do II kwartału bieżącego roku stanowiło to spadek o około 2,3%, a w stosunku do I kwartału - 3,1%. W analizowanym okresie przewoźnicy uruchomili łącznie 394,6 tysiąca tras (o 10,9 tys. więcej niż w II kwartale b.r.), z czego 100,9 tys. (25,6%) stanowiły pociągi opóźnione na przybyciu. Średni czas opóźnień, z włączeniem opóźnień do 5 minut, wyniósł 9 minut i 34 sekundy. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut - 64,8% (wzrost o ponad 14% w porównaniu z II kwartałem bieżącego roku). Pociągi opóźnione od 5 do 60 minut stanowiły 33% (33,3 tys.), od 1 do 2 godzin - 1,5% (1,5 tys.) oraz powyżej 2 godzin - 0,6% (620 sztuk). Liczba pociągów odwołanych, w porównaniu z kwartałem poprzednim, spadła o około 48%.

Punktualność przewozów pasażerskich w 2012 roku – szczegółowe wyniki (link).

Punktualność pociągów towarowych w III kwartale 2012 roku wyniosła 46,35% i była niższa o 3,03% w porównaniu z poprzednim  analogicznym okresem. Średni czas opóźnień wyniósł 311 minut, w tym 314 minut dla pociągów w komunikacji krajowej  i 267 minut w komunikacji międzynarodowej. Największy odsetek stanowiły w dalszym ciągu pociągi opóźnione powyżej 2 godzin (62,6%). Pociągi opóźnione do 30 minut stanowiły 12,8% (9,5 tys.), od 30 do 60 minut - 9,4% (7 tys.) oraz od 1 do 2 godzin - 15,2% (11,3 tysiąca).

Punktualność przewozów towarowych w 2012 roku – szczegółowe wyniki (link).

Do analizy wskaźnika punktualności przewozów pasażerskich przyjęto pociągi, które dotarły do stacji docelowej z opóźnieniem przekraczającym 5 minut (w przewozach towarowych uwzględniono wszystkie pociągi opóźnione). Wskaźnik punktualności na przybyciu jest ilorazem liczby pociągów, które dotarły do stacji docelowej o czasie (w tym opóźnionych do 5 minut) i liczby wszystkich uruchomionych przez przewoźników kolejowych.

Poziom punktualności przewoźników pasażerskich (opóźnienia powyżej 5 minut)

 

III kwartał 2012

rok 2011

ogółem

91,00%

89,83%

PKP Intercity

73,58%

77,00%

Przewozy Regionalne

91,21%

89,43%

Koleje Mazowieckie - KM

90,01%

90,01%

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

96,45%

98,18%

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

94,09%

93,42%

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,28%

99,50%

Koleje Dolnośląskie

92,58%

93,82%

Koleje Śląskie

84,01%

81,45%

Koleje Wielkopolskie

96,18%

90,73%

Arriva RP

96,36%

91,06%

UBB GMBH

97,66%

98,69%

 

Poziom punktualności przewozów towarowych

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

ogółem

51,75%

49,38%

46,35%

w ruchu krajowym

50,84%

49,21%

46,17%

w ruchu międzynarodowym

56,69%

51,68%

48,71%

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 630-18-44, 22 630-18-64

do góry