Nawigacja

Analizy i opracowania

Przewozy biomasy z wykorzystaniem transportu kolejowego w I półroczu 2012 roku.

Dalszy dynamiczny wzrost przewozów.

W pierwszym półroczu 2012 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali 851,5 tysiąca ton biomasy, co stanowiło około 72% całkowitego wolumenu tego rodzaju przewozów z 2011 roku. Rynek mierzony wykonaną pracą przewozową cechuje analogiczna tendencja. Przewoźnicy wykonali 196,6 mln tonokilometrów, co stanowiło około 77% pracy przewozowej z 2011 roku. Udział przewozów biomasy w całkowitym wolumenie transportu kolejowego wyniósł w I półroczu 2012 roku, wg masy – 0,76%, wg pracy przewozowej – 0,83%. W 2011 roku udział ten wynosił analogicznie: dla masy i pracy – 0,47%. W przewozie biomasy dominują przewozy w komunikacji międzynarodowej, które w I półroczu 2012 roku stanowiły 74,8% masy i 60,1% wykonanej przez przewoźników pracy przewozowej. W 2011 roku udział ten wyniósł 67,7% i 64,9%. Łącznie w tej komunikacji przetransportowano w I półroczu 2012 roku 636,7 tysięcy ton biomasy, wykonując pracę na poziomie 118,1 mln tonokilometrów. Przewozy biomasy w Polsce realizowało trzynastu licencjonowanych przewoźników kolejowych, względem siedmiu w 2011 roku. Rok wcześniej taką działalność deklarowało zaledwie trzech przedsiębiorców.

Rodzaje transportowanej biomasy.

Do biomasy zaliczamy między innymi stałe i ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. W I półroczu 2012 roku dominowały przewozy produktów pochodzenia leśnego, w tym: drewno, trociny, ścinki, wióry, zrębki drzewne, brykiety, które stanowiły 34,44% wolumenu masy, makuchy (wytłoki roślin) – 31,97% oraz inne produkty pochodzenia roślinnego – 30,58%.

Prognozy przewozowe.

Ze wstępnych informacji przekazanych przez licencjonowanych przewoźników wynika, że w 2012 roku rynek kolejowych przewóz biomasy może zamknąć się wynikiem blisko 1,9 mln ton. Oznaczałoby to wzrost względem roku poprzedniego o blisko 61%. Wielkość pracy przewozowej może osiągnąć poziom 416,9 mln tonokilometrów, stanowiąc wzrost przewozów, w porównaniu z 2011 rokiem, o 62,3%.

 

Przewozy biomasy transportem kolejowym wg masy towarów.

Przewozy biomasy transportem kolejowym wg pracy przewozowej.

Udział towarów stanowiących biomasę wg masy.

Udział towarów stanowiących biomasę wg pracy przewozowej.

  

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi statystykami, raportami i informacjami z zakresu funkcjonowania transportu kolejowego  znajdujących się na stronach Urzędu Transportu Kolejowego (link).

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, rocznym raportem opisującym najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2011 roku (link).

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 630-18-44, 22 630-18-64

do góry