Nawigacja

Analizy i opracowania

Przewozy intermodalne - III kwartał 2012 roku

W III kwartale 2012 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali blisko 157,5 tysiąca sztuk jednostek, co w przeliczeniu stanowiło 255,7 tysiąca TEU. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 21% (wg TEU o 22,4%). Łącznie w III kwartałach 2012 roku przewieziono 470,4 tysiąca sztuk jednostek, czyli niespełna 20 tysięcy mniej niż w całym 2011 roku.

Przejdź do szczegółowych danych kwartalnych.

Masa towarów w przewozach intermodalnych, łącznie w trzech kwartałach 2012 roku, wyniosła 5,877 mln ton - wzrost o 41,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a wykonana praca przewozowa 2,276 mld tonokilometrów - wzrost o 30,3%. Nieznacznie, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrósł udział przewozów intermodalnych realizowanych wewnątrz kraju. Na koniec III kwartału b.r. mierząc wykonaną pracą przewozową wyniósł 23,1%, względem 20,5% w 2011 roku. W 2012 roku wzrósł udział przewozów kontenerów przez porty morskie. W ogólnej liczbie przetransportowanych jednostek, przewozy te stanowiły 24,5%. W 2011 roku ich udział nie przekraczał 23%. Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych, na koniec III kwartału, wyniósł 3,44% (wg masy) i 6,26% (wg wykonanej pracy).

W III kwartale 2012 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 7 licencjonowanych przewoźników, w tym: PKP Cargo S.A., PKP LHS Sp. z o.o., Lotos Kolej Sp. z o.o., DB Schenker Rail Polska S.A., CTL Logistics Sp. z o.o., Rail Polska Sp. z o.o. oraz STK S.A.

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce:

Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne w 2012 roku.

Najnowsze statystyki dotyczące rynku kolejowych przewozów intermodalnych dostępne również z poziomu telefonu komórkowego wyposażonego w funkcję dostępu do sieci Internet. Zeskanuj poniższy kod z bezpośrednim linkiem do podstrony Urzędu Transportu Kolejowego.

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 630-18-44, 22 630-18-64

do góry