Nawigacja

Prawa Pasażera

Poznaj swoje prawa

Plakat dotyczący praw pasażera

Gdy wsiadasz do pociągu, stajesz się nie tylko pasażerem, ale także klientem. Unijne rozporządzenie 2021/782 daje Ci prawo do uzyskania kompleksowej informacji od podmiotów kolejowych i sprzedawców biletów, do uzyskania odszkodowania i pomocy w przypadku opóźnienia pociągu (na warunkach w nim określonych), a także do otrzymania pomocy, gdy Twoja sprawność ruchowa jest ograniczona.

Warto znać swoje prawa. Zobacz, do czego jesteś uprawniony przed podróżą oraz w jej trakcie, a także jakie są obowiązki przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury i sprzedawców biletów.

W zakładkach poświęconych prawom pasażerów możesz uzyskać przydatne informacje, a także obejrzeć humorystyczne filmiki z morałem i podpowiedzią, co można zrobić w danym przypadku, by uniknąć przykrych zdarzeń. Przygotowaliśmy również filmy dla osób głuchych i niedosłyszących – używając Polskiego Języka Migowego, wyjaśniamy podróżnym poszczególne prawa pasażerów.

Masz wątpliwości co do wyboru właściwej ścieżki składania skargi/reklamacji? Służymy pomocą. Chętnie odpowiemy także na inne pytania dotyczące praw pasażerów. Tu znajdziesz informacje o dostępnych formach kontaktu z Urzędem.

Uwaga! Do zdarzeń wynikłych w trakcie podróży przed 7 czerwca 2023 r. zastosowanie ma unijne rozporządzenie 1371/2007.

do góry