Nawigacja

Kontakt

 
Adres:
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP: 5262695081
REGON: 015481433

Informacja o opłatach i numerach rachunków bankowych

tel: 22 749 14 00
fax: 22 749 14 01
e-mail: utk@utk.gov.pl

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek - 8:15 - 16:15

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Transportu Kolejowego:
/UTK/skrytka
/UTK/SkrytkaESP

przekierowanie na platformę epuap - tylko skrzynka na portalu epuap wystawia Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Kontakt dla przedsiębiorców kolejowych

Licencje maszynistów:

    22 749 14 70

Dokumentacje Systemów Utrzymania, Świadectwa Bezpieczeństwa, autoryzacje bezpieczeństwa i certyfikaty bezpieczeństwa:

    22 749 14 60

Dopuszczenia do eksploatacji pojazdów i innych wyrobów kolejowych, rejestracja pojazdów kolejowych:

    22 749 15 30

Licencjonowanie transportu kolejowego, zatwierdzanie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, dostęp do infrastruktury kolejowej, monitorowanie rynku transportu kolejowego:

    22 749 15 50

Opiniowanie planów transportowych i umów o świadczenie usług publicznych, otwarty dostęp do pasażerskich przewozów kolejowych na trasach krajowych i międzynarodowych:

    22 749 14 90

Prowadzenie postępowań kontrolnych:

    22 749 14 40

Zgłaszanie nieprawidłowości w bezpieczeństwie ruchu kolejowego:

    22 749 15 85

    bezpieczenstwo@utk.gov.pl

Informacja o opłatach skarbowych

Zgłaszanie zdarzeń kolejowych - więcej informacji

Kontakt dla pasażerów

Skargi i informacje o prawach pasażerów

Portal dla pasażerów: http://pasazer.info.pl
Formularz kontaktowy dla pasażerów

Infolinia dot. praw pasażerów w transporcie kolejowym czynna w dni robocze w godz. 8:15 – 16:15.

22 460 40 80
e-mail: pasazer@utk.gov.pl

Korespondencję można również przekazywać osobiście. Kancelaria Główna UTK jest czynna w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 8:15 – 16:15.

Uwaga: konsultanci UTK nie udzielają informacji o rozkładzie jazdy ani o cenach biletów. W sprawie rozkładu i cen należy kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem.


Polubowne rozwiązywanie sporów pasażerskich

Biuro Rzecznika Praw Pasażera Kolei: rzecznik@utk.gov.pl
Strona Rzecznika Praw Pasażera Kolei https://pasazer.gov.pl

Adres pocztowy:
Rzecznik Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Aleje Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Powiązane informacje

do góry