Nawigacja

Powiadomienia

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wniosek „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o. z 6 marca 2020 r. o przyznanie otwartego dostępu na trasie Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna i w relacji powrotnej

05.05.2020

10 marca 2020 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek Kolei Mazowieckich z 6 marca 2020 r. w sprawie uruchamiania pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna i w relacji powrotnej. Przewoźnik planuje wykonywać przejazdy na trasie Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna i w relacji powrotnej w soboty, niedziele i święta w okresie wakacji szkolnych (letnich), w terminie od 27 czerwca 2020 r. do 1 września 2024 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024.

Szczegółowa trasa połączenia pasażerskiego, z uwzględnieniem stacji zatrzymania oraz godzin odjazdu i przyjazdu, znajduje się poniżej:

relacja Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna

 

relacja Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia

 odległość km

stacja

 przyjazd

 odjazd

 

 odległość km

stacja

 przyjazd

 odjazd

 

Warszawa Zachodnia

 

09:50

 

 

Gdynia Główna

 

14:29

3,082

Warszawa Centralna

09:54

10:05

 

9,331

Sopot 14:37/38

14:37

14:38

4,254

Warszawa Wschodnia

10:11

10:14

 

3,653

Gdańsk Oliwa

14:42

14:43

20,057

Legionowo

10:29

10:30

 

3,828

Gdańsk Wrzeszcz

14:47

14:48

14,76

 Nowy Dwór Mazowiecki

10:41

10:42

 

4,18

Gdańsk Główny

14:52

14:54

20,203

Nasielsk

10:45

10:46

 

31,874

Tczew

15:09

15:10

37,907

Ciechanów

11:05

11:06

 

18,361

Malbork

15:21

15:22

29,698

Mława Miasto

11:19

11:20

 

35,591

Prabuty

15:39

15:40

20,468

Działdowo

11:29

11:30

 

33,321

Iława Główna

15:57

15:58

60,75

Iława Główna

12:00

12:01

 

60,75

Działdowo

16:29

16:30

33,321

Prabuty

12:17

12:18

 

20,468

Mława Miasto

16:40

16:41

35,591

Malbork

12:36

12:37

 

29,698

Ciechanów

16:55

16:56

18,361

Tczew

12:48

12:49

 

37,907

Nasielsk

17:13

17:14

31,874

Gdańsk Główny

13:07

13:10

 

20,203

 Nowy Dwór Mazowiecki

17:26

17:27

4,18

Gdańsk Wrzeszcz

13:14

13:16

 

14,76

Legionowo

17:36

17:37

3,828

Gdańsk Oliwa

13:20

13:21

 

20,057

Warszawa Wschodnia

17:54

17:59

3,653

Sopot

13:25

13:26

 

4,254

Warszawa Centralna

18:05

18:07

9,331

Gdynia Główna

13:35

 

 

3,082

Warszawa Zachodnia

18:11

 

351,318

 

 

 

 

351,318

 

 

 

Przekazany przez Koleje Mazowieckie[1] wniosek wymagał uzupełnienia m.in. w zakresie:

- przedstawionego rozkładu jazdy pociągów;

- terminów realizowania przejazdów oraz

- informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i uzasadnienia dla wyłączenia jawności wskazanych przez przewoźnika danych.

Po spełnieniu przez Koleje Mazowieckie wymogów prawnych możliwe było opublikowanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Prezesa UTK) jawnej wersji powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia na trasie krajowej.

Podmioty uprawnione mają możliwość wystąpienia do Prezesa UTK z wnioskami o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej w ciągu 4 tygodni od daty zamieszczenia na stronie internetowej UTK informacji o wpłynięciu wniosków.

Podmiotami uprawnionymi są:

  1. organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;
  2. inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej nowego krajowego połączenia pasażerskiego;
  3. zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowaną usługą w zakresie nowych krajowych przewozów pasażerskich;
  4. operatorzy umów o świadczenie usług publicznych realizujący umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w pkt. 1.

Podmiot uprawniony we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej powinien przekazać następujące informacje:

  1. nazwę, adres, podmiot prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców (w odpowiednich przypadkach);
  2. dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zapytania;
  3. wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej;
  4. informacje i dokumenty potwierdzające wyjaśnienie dotyczące zainteresowania przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej wraz z zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia;
  5. dowody na to, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia.

Wnioski o badanie równowagi ekonomicznej powinny być złożone w formie elektronicznej. Wnioski można składać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej UTK. Wniosek taki powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelniony w inny sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wszelkie informacje wrażliwe z handlowego punktu widzenia zawarte we wniosku powinny zostać oznaczone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ponadto wniosek powinien zawierać uzasadnienie objęcia tych informacji klauzulą wyłączającą ich jawność.

 

[1] „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Kolejami Mazowieckimi” lub „przewoźnikiem”

do góry