Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie LEO Express a.s. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Praha hlavní nádraží – Kraków Główny – Praha hlavní nádraží (aktualizacja)

Czeski przewoźnik kolejowy LEO Express a.s., z siedzibą pod adresem Řehořova 4, 130 00 Praha 3, Republika Czeska, złożył 5 czerwca 2017 r. do Prezesa UTK powiadomienie o planowanych usługach pasażerskich na trasie Praha hlavní nádraží – Kraków Główny – Praha hlavní nádraží. Przewoźnik posiada wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikat bezpieczeństwa w części B (ważny do 20 kwietnia 2022 r.).

LEO Express planuje uruchomienie połączeń na trasie:

Praha hl. n.

Praha-Libeň (5 km)

Kolín (57 km)

Pardubice hl. n. (42 km)

Zábřeh na Moravě (100 km)

Olomouc hl. n. (46 km)

Přerov (22 km)

Hranice na Moravě (29 km)

Suchdol nad Odrou (21 km)

Studénka (12 km)

Ostrava-Svinov (17 km)

Ostrava hl. n. (5 km)

Bohumín (8 km)

Zebrzydowice (21 km)

Pszczyna (37 km)

Tychy (17 km)

Katowice Ligota (17 km)

Katowice ( 6 km)

Mysłowice (8km)

Jaworzno Szczakowa (12 km)

Trzebinia (16 km)

Krzeszowice  (13 km)

Kraków Główny (26 km)

Przewoźnik wskazał, że planowaną usługę chciałby rozpocząć od 1 września 2017 r.

LEO Express a.s. zamierza uruchamiać jedną parę pociągów w dobie według poniższego  rozkładu jazdy:

Praha hl. n.   (15:13)                                                               Kraków Główny (00:45)

Praha-Libeň  (15:19 – 15:20)                                                 Krzeszowice (1:32–1:33)

Kolín (15:49 – 15:50)                                                              Trzebinia (1:53–1:54)

Pardubice hl. n. (16:08 – 16:09)                                           Jaworzno Szczakowa (2:18 – 2:19)

Zábřeh na Moravě  (17:00 – 17:01)                                     Mysłowice (2:31 – 20:25)

Olomouc hl. n. (17:24 – 17:26)                                             Katowice (2:46  – 3:06)

Přerov  (17:38 – 17:42)                                                          Katowice Ligota (3:13  – 3:14)

Hranice na Moravě (17:58 – 17:59)                                     Tychy (3:23  – 3:24)

Suchdol nad Odrou (18:10 – 18:11)                                    Pszczyna (3:37  – 3:38)

Studénka (18:17 – 18:18)                                                      Zebrzydowice (4:03  – 4:05)

Ostrava-Svinov (18:26 – 18:28)                                            Bohumín (4:22 – 4:55)

Ostrava hl. n. (18:34 – 18:36)                                               Ostrava hl. n. (5:02 – 5:03)

Bohumín (18:43 – 18:45)                                                       Ostrava-Svinov (5:09 – 5:11)

Zebrzydowice (19:02  – 19:03)                                             Studénka (5:19 – 5:20)

Pszczyna (19:30  – 19:34)                                                      Suchdol nad Odrou (5:26 – 5:27)

Tychy (19:47  – 19:48)                                                            Hranice na Moravě (5:38 – 5:39)

Katowice Ligota (19:57  – 19:58)                                          Přerov  (5:55 – 5:59)     

Katowice (20:05  – 20:10)                                                      Olomouc hl. n. (6:11 – 6:13)    

Mysłowice (20:24 – 20:25)                                                    Zábřeh na Moravě  (6:34 – 6:35)

Jaworzno Szczakowa (20:37 – 20:38)                                  Pardubice hl. n. (7:25 – 7:26)    

Trzebinia (21:02– 21:03)                                                        Kolín (7:44 – 7:45)

Krzeszowice (21:23– 21:24)                                                  Praha-Libeň  (8:12 – 8:12)             

Kraków Główny (22:16)                                                         Praha hl. n.   (8:19)       

Przewoźnik wskazuje, że głównym celem proponowanych przewozów pasażerskich jest uzupełnienie dotychczasowej oferty przewozowej między stacjami znajdującymi się w dwóch krajach członkowskich UE, tj.  Czechach i Polsce. Przedmiotowe połączenie ma zastąpić dowóz autokarowy z Krakowa oraz Katowic do pociągu relacji Bohumin – Praha Hl. N. Połączenie skomunikuje główne ośrodki gospodarcze oraz turystyczne po dwóch stronach polsko – czeskiej  granicy tj. Kraków, Katowice, Tychy, Bohumin, Ostravę i Pragę.

Stosownie do treści art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE. L. 239 z 12 sierpnia 2014 r., str. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, „Organ regulacyjny niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie dokonane przez wnioskodawcę, z wyjątkiem wszelkich informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia, i informuje o tym podmioty, o których mowa odpowiednio w art. 5 lub 10”. W związku z otrzymaniem od LEO Express a.s. Powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana ww. Rozporządzeniem.

Tryb postępowania w związku z otrzymaniem powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych przewozach pasażerskich opisany jest w zakładce Otwarty dostęp międzynarodowy.

Aktualizacja 1.09.2017 r.

LEO Express a.s. zmienił  wniosek o przyznanie otwartego dostępu na trasie międzynarodowej
Praha hl. n. – Kraków Główny – Praha hl. n.

24 sierpnia 2017 r. do Prezesa UTK wpłynęła zmiana powiadomienia o planowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich na trasie międzynarodowej.

Przewoźnik wskazał, że planowaną usługę chciałby wykonywać od 10 grudnia 2017 r. do 9 grudnia 2022 r. Pociągi miałyby kursować raz na dobę we wszystkie dni tygodnia.

LEO Express a.s. zamierza uruchamiać jedną parę pociągów w dobie według poniższego rozkładu jazdy, wskazanego w zmienionej wersji powiadomienia jako wiodący:

Praha hl. n.   (16:10)                                                                      Kraków Główny (04:44)

Praha-Libeň  (16:17 – 16:17)                                                      Krzeszowice (5:31 – 5:32)

Kolín (16:46 – 16:46)                                                                    Trzebinia (5:52 – 5:53)

Pardubice hl. n. (17:05 – 17:05)                                                  Jaworzno Szczakowa (6:17 – 6:18)

Zábřeh na Moravě  (17:58 – 17:58)                                           Mysłowice (6:30 – 6:31)

Olomouc hl. n. (18:20 – 18:20)                                                   Katowice (6:45  – 6:49)

Přerov  (18:32 – 18:36)                                                                Katowice Ligota (6:56  – 6:56)

Hranice na Moravě (18:54 – 18:54)                                           Tychy (7:05  – 7:06)

Suchdol nad Odrou (19:07 – 19:07)                                         Pszczyna (7:19  – 7:20)

Studénka (19:14 – 19:14)                                                            Zebrzydowice (7:45  – 7:46)

Ostrava-Svinov (19:23 – 19:25)                                                 Bohumín (8:03 – 8:12)

Ostrava hl. n. (19:31 – 19:35)                                                     Ostrava hl. n. (8:19 – 8:21)

Bohumín (19:42 – 19:50)                                                             Ostrava-Svinov (8:27 – 8:28)

Zebrzydowice (20:07  – 20:08)                                                  Studénka (8:37 – 8:37)

Pszczyna (20:35  – 20:36)                                                            Suchdol nad Odrou (8:43 – 8:43)

Tychy (20:49  – 20:50)                                                                   Hranice na Moravě (8:55 – 8:55)

Katowice Ligota (20:59  – 21:00)                                               Přerov  (9:10 – 9:14)      

Katowice (21:07  – 21:10)                                                           Olomouc hl. n. (9:28 – 9:28)       

Mysłowice (21:24 – 21:25)                                                         Zábřeh na Moravě  (9:49 – 9:49)

Jaworzno Szczakowa (21:37 – 21:38)                                     Pardubice hl. n. (10:41 – 10:41)

Trzebinia (22:02– 22:03)                                                              Kolín (11:02 – 11:02)

Krzeszowice (22:23– 22:24)                                                       Praha-Libeň  (11:32 – 11:32)      

Kraków Główny (23:10)                                                               Praha hl. n.   (11:39)      

 

W przypadku braku możliwości przepustowych LEO Express a.s. podał dwa nowe alternatywne warianty rozkładów jazdy:

Wariant opcjonalny nr 1:

Praha hl. n.   (16:10)                                                                     Kraków Główny (4:25)

Praha-Libeň  (16:17 – 16:17)                                                     Miechów (4:52 – 4:53)

Kolín (16:46 – 16:46)                                                                  Tunel (5:00 – 5:05)

Pardubice hl. n. (17:05 – 17:05)                                                Olkusz (5:50 – 5:51)

Zábřeh na Moravě  (17:58 – 17:58)                                         Jaworzno Szczakowa (6:17 – 6:18)

Olomouc hl. n. (18:20 – 18:20)                                                  Mysłowice (6:30  – 6:31)

Přerov  (18:32 – 18:36)                                                                Katowice (6:45  – 6:49)

Hranice na Moravě (18:54 – 18:54)                                         Katowice Ligota (6:56  – 6:56)

Suchdol nad Odrou (19:07 – 19:07)                                         Tychy (7:05  – 7:06)

Studénka (19:14 – 19:14)                                                            Pszczyna (7:19  – 7:20)

Ostrava-Svinov (19:23 – 19:25)                                                 Zebrzydowice (7:45 – 7:46)

Ostrava hl. n. (19:31 – 19:35)                                                     Bohumín (8:03 – 8:12)

Bohumín (19:42 – 19:50)                                                             Ostrava hl. n. (8:19 – 8:21)

Zebrzydowice (20:07  – 20:08)                                                  Ostrava-Svinov (8:27 – 8:28)

Pszczyna (20:35  – 20:36)                                                            Studénka (8:37 – 8:37)

Tychy (20:49  – 20:50)                                                                   Suchdol nad Odrou (8:43 – 8:43)

Katowice Ligota (20:59  – 21:00)                                               Hranice na Moravě  (8:55 – 8:55)            

Katowice (21:07  – 21:10)                                                            Přerov (9:10 – 9:14)       

Mysłowice (21:24 – 21:25)                                                        Olomouc hl. n.  (9:28 – 9:28)

Jaworzno Szczakowa (21:37 – 21:38)                                       Zábřeh na Moravě (9:49 – 9:49)              

Olkusz (22:04 – 22:05)                                                               Pardubice hl. n. (10:41 – 10:41)

Tunel (22:50 – 22:55)                                                                    Kolín (11:02 – 11:02)

Miechów (23:02 – 23:03)                                                            Praha-Libeň  (11:32 – 11:32)      

Kraków Główny (23:30)                                                               Praha hl. n.   (11:39) 

 

Wariant opcjonalny nr 2:

Praha hl. n.   (16:10)                                                                    Kraków Główny (4:31)

Praha-Libeň  (16:17 – 16:17)                                                    Kraków Płaszów (4:37–4:42)

Kolín (16:46 – 16:46)                                                                  kawina (4:59 – 5:00)

Pardubice hl. n. (17:05 – 17:05)                                               Zator (5:19 – 5:20)

Zábřeh na Moravě  (17:58 – 17:58)                                        Oświęcim (5:55 – 5:56)

Olomouc hl. n. (18:20 – 18:20)                                                 Mysłowice (6:30  – 6:31)

Přerov  (18:32 – 18:36)                                                              Katowice (6:45 – 6:49)

Hranice na Moravě (18:54 – 18:54)                                        Katowice Ligota (6:56  – 6:56)

Suchdol nad Odrou (19:07 – 19:07)                                        Tychy (7:05 – 7:06)

Studénka (19:14 – 19:14)                                                           Pszczyna (7:19  – 7:20)

Ostrava-Svinov (19:23 – 19:25)                                                Zebrzydowice (7:45 – 7:46)

Ostrava hl. n. (19:31 – 19:35)                                                    Bohumin (8:03– 8:12)

Bohumín (19:42 – 19:50)                                                            Ostrava hl. n. (8:19 – 8:21)

Zebrzydowice (20:07  – 20:08)                                                  Ostrava-Svinov (8:27 – 8:28)

Pszczyna (20:35  – 20:36)                                                           Studénka (8:37 – 8:37)

Tychy (20:49  – 20:50)                                                                 Suchdol nad Odrou (8:43– 8:43)

Katowice Ligota (20:59  – 21:00)                                               Hranice na Moravě (8:55 – 8:55)             

Katowice (21:07  – 21:10)                                                           Přerov  (9:10 – 9:14)      

Mysłowice (21:24 – 21:25)                                                          Olomouc hl. n.  (9:28 – 9:28)

Oświęcim (21:557 – 22:00)                                                         Zábřeh na Moravě (9:49 – 9:49)              

Zator (22:35 – 22:36)                                                                    Pardubice hl. n (10:41 – 10:412)

Skawina (22:55 – 22:56)                                                               Kolín (11:02 – 11:02)      

Kraków Płaszów (23:13– 23:18)                                                  Praha-Libeň  (11:32 – 11:32) 

Kraków Główny (23:24)                                                                 Praha hl. n.   (11:39) 

Stosownie do treści art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE)  Nr 869/2014 z dnia
11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE. L. 239 z 12 sierpnia 2014 r., str. 1), „Organ regulacyjny niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie dokonane przez wnioskodawcę, z wyjątkiem wszelkich informacji wrażliwych
z handlowego punktu widzenia, i informuje o tym podmioty, o których mowa odpowiednio
w art. 5 lub 10”.

W związku z dokonaniem przez LEO Express a.s. zasadniczych zmian w treści powiadomienia, w tym zmiany rozkładu jazdy, czterotygodniowy termin na wniesienie wniosku o badanie równowagi ekonomicznej dla podmiotów uprawnionych biegnie od daty publikacji aktualizacji powiadomienia, tj. od 1 września 2017 r.

do góry