Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie LEO Express a.s. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Praha hlavní nádraží – Warszawa Wschodnia – Praha hlavní nádraží (aktualizacja)

14.09.2016

Czeski przewoźnik kolejowy LEO Express a.s., z siedzibą pod adresem Řehořova 4, 130 00 Praha 3, Republika Czeska, złożył 9 września 2016 r. do Prezesa UTK powiadomienie o planowanych usługach pasażerskich na trasie Praha hlavní nádraží – Warszawa Wschodnia – Praha hlavní nádraží.

Przewoźnik posiada licencję oraz ważny certyfikat bezpieczeństwa część A wydane przez Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, Republika Czeska. LEO Express a.s. wystąpiła do Prezesa UTK z wnioskiem o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa część B. Obecnie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie jego wydania.

LEO Express planuje uruchomienie połączeń na trasie:

Praha hl. n.

Praha-Libeň (5 km)

Kolín (57 km)

Pardubice hl. n. (42 km)

Zábřeh na Moravě (100 km)

Olomouc hl. n. (46 km)

Přerov (22 km)

Hranice na Moravě (29 km)

Suchdol nad Odrou (21 km)

Studénka (12 km)

Ostrava-Svinov (17 km)

Ostrava hl. n. (5 km)

Bohumín (8 km)

Zebrzydowice (21 km)

Pszczyna (37 km)

Tychy (17 km)

Katowice (17 km)

Sosnowiec Główny (8km)

Dabrowa Górnicza (9 km)

Zawiercie (35 km)

Grodzisk Mazowiecki (223 km)

Pruszków (14 km)

Warszawa Zachodnia (13 km)

Warszawa Centralna (5 km)

Warszawa Wschodnia (5 km)

Przewoźnik wskazał, że planowaną usługę chciałby rozpocząć od 1 listopada 2016 r.

LEO Express a.s. zamierza uruchamiać jedną parę pociągów w dobie według poniższego  rozkładu jazdy:

Praha hl. n.

  (15:13)

Warszawa Wschodnia

 (0:37)

Praha-Libeň

(15:19 – 15:20)

Warszawa Centralna

(0:42 – 0:43)

Kolín

(15:49 – 15:50)

Warszawa Zachodnia

(0:48 – 0:49)

Pardubice hl. n.

(16:08 – 16:09)

Pruszków

(1:04 – 1:05)

Zábřeh na Moravě

(17:00 – 17:01)

Grodzisk Mazowiecki

(1:15 – 1:16)

Olomouc hl. n.

(17:24 – 17:26)

Zawiercie

(3:01 – 3:02)

Přerov

(17:38 – 17:42)

Dabrowa Górnicza

(3:21 – 3:22)

Hranice na Moravě

(17:58 – 17:59)

Sosnowiec Główny

(3:31 – 3:32)

Suchdol nad Odrou

(18:10 – 18:11)

Katowice

(3:41 – 3:43)

Studénka

(18:17 – 18:18)

Tychy

(3:56 – 3:57)

Ostrava-Svinov

(18:26 – 18:28)

Pszczyna

(4:09 – 4:10)

Ostrava hl. n.

(18:34 – 18:36)

Bohumín

(4:51 – 4:55)

Bohumín

(18:43 – 18:47)

Ostrava hl. n.

(5:02 – 5:03)

Pszczyna

(19:25 – 19:26)

Ostrava-Svinov

(5:09 – 5:11)

Tychy

(19:38 – 19:39)

Studénka

(5:19 – 5:20)

Katowice

(19:52 – 19:55)

Suchdol nad Odrou

(5:26 – 5:27)

Sosnowiec Główny

(20:04 – 20:05)

Hranice na Moravě

(5:38 – 5:39)

Dabrowa Górnicza

(20:14 – 20:15)

Přerov

(5:55 – 5:59)

Zawiercie

(20:34 – 20:35)

Olomouc hl. n.

(6:11 – 6:13)

Grodzisk Mazowiecki

(22:20 – 22:21)

Zábřeh na Moravě

(6:34 – 6:35)

Pruszków

(22:31 – 22:32)

Pardubice hl. n.

(7:24 – 7:25)

Warszawa Zachodnia

(22:47 – 22:49)

Kolín

(7:43 – 7:44)

Warszawa Centralna

(22:54 – 22:59)

Praha-Libeň

(8:11 – 8:12)

Warszawa Wschodnia

  (23:04)

Praha hl. n.

(8:19)

 

Przewoźnik wskazuje, że głównym celem proponowanych przewozów pasażerskich jest przewóz pasażerów między stacjami znajdującymi się w Czechach i Polsce. Do Polski planowany jest przyjazd pociągu w godzinach późnych wieczornych, a wyjazd do Czech w godzinach nocnych. Leo Express a.s. adresuje swoją ofertę do osób dotychczas nie korzystających z połączeń kolejowych, tylko podróżujących samochodem. Pozyskanie klientów zamierza osiągnąć poprzez zaoferowanie bardzo wysokiego standardu i komfortu świadczonych usług oraz atrakcyjną cenę. LEO Express a.s. deklaruje, że podróż w godzinach nocnych z możliwością wykorzystania tego czasu na sen lub relaks, z możliwością oglądania filmów i seriali, przy dostępności wifi na całej trasie i bogatej ofercie cateringowej mają być dodatkowymi atutami mającymi nakłonić podróżnych dotychczas podróżujących na tej trasie samochodem do skorzystania z połącznia dalekobieżnego koleją. Przewoźnik zakłada przewóz ok. 100.000 pasażerów rocznie w pierwszym roku działalności, z czego 80.000 mieliby stanowić podróżni przemieszczający się pomiędzy Czechami i Polską. W kolejnych latach liczba podróżnych miałaby rosnąć. LEO Express a.s. nie przewiduje znacznego zainteresowania swoimi połączeniami na odcinkach przebiegających wyłącznie na terenie Polski.

Stosownie do treści art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE. L. 239 z 12 sierpnia 2014 r., str. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, „Organ regulacyjny niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie dokonane przez wnioskodawcę, z wyjątkiem wszelkich informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia, i informuje o tym podmioty, o których mowa odpowiednio w art. 5 lub 10”. W związku z otrzymaniem od LEO Express a.s. Powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana ww. Rozporządzeniem.

Aktualizacja 21.02.2017 r.

LEO Express a.s. wycofał wniosek o przyznanie otwartego dostępu na trasie międzynarodowej Praha hl. n. – Warszawa Wschodnia – Praha hl. n.

W dniu 8 lutego 2017 r. do Prezesa UTK wpłynęło zawiadomienie, złożone przez LEO Express o wycofaniu złożonego przez przewoźnika wniosku w sprawie uruchomienia nowego połączenia międzynarodowego w relacji Praha hl. n. – Warszawa Wschodnia – Praha hl. n.

do góry