Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Leo Express chce jeździć na trasie Praha-Kraków-Praha

09.06.2017

Czeski przewoźnik Leo Express chce od 1 września uruchomić pociąg na trasie z Pragi do Krakowa. Relacja będzie obsługiwana codziennie. Z Pragi pociąg ma wyjeżdżać o godz. 15:13, przyjazd do Krakowa jest planowany na 22:16. W powrotną drogę pociąg ma wyruszyć o 0:45, by dojechać do Pragi o 8:19. Cała trasa ma długość 530 km, z czego 165 km przebiega przez terytorium Polski.

Do Urzędu Transportu Kolejowego 5 czerwca  2017 r. wpłynęło powiadomienie od LEO Express a.s. o planowanym uruchomieniu nowego międzynarodowego połączenia pasażerskiego na trasie Praha hlavní nádraží – Kraków Główny  – Praha hlavní nádraží.

Szczegółowe informacje na temat uruchomienia planowanego nowego  połączenia znajdują się w zakładce. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 869/2014 Urząd Transportu Kolejowego niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie nadesłane przez wnioskodawcę. W związku z otrzymaniem od LEO Express a.s. powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana tym rozporządzeniem.

Tryb postępowania w związku z otrzymaniem powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych przewozach pasażerskich opisany jest w artykule  Otwarty dostęp dla pasażerskich międzynarodowych przewozów kolejowych.

do góry