Nawigacja

Wzory upoważnień oraz legitymacji

Jakie dane powinno zawierać upoważnienie uprawniające do wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do pomieszczeń związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów kolejowych wraz z prawem przejazdu w pociągach i pojazdach kolejowych?

Upoważnienie powinno zawierać:

  1. dokładne określenie osoby upoważnionej do prowadzenia działań o charakterze kontrolno – nadzorczym ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska (tytułu służbowego);
  2. numer upoważnienia;
  3. data i miejsce wydania dokumentu;
  4. numer legitymacji służbowej wraz z którą upoważnienie do prowadzenia działań o charakterze kontrolno – nadzorczym jest ważne (wzór legitymacji służbowej został zamieszczony poniżej).

WZÓR UPOWAŻNIENIA

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ

do góry