Nawigacja

Ogólne cele strategii nadzoru

Realizując obowiązek wynikający z art. 3 oraz art. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) 1077/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa (Dz. U. UE L 320 z 17 listopada 2012 r. str. 3 i nast.), dotyczący obowiązku opracowania strategii i planu nadzoru, przedstawienia ogólnych celów tej strategii, kryteriów decyzyjnych oraz procedur składania skarg na decyzje organu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przedstawia ogólne cele nadzoru w latach 2014-2020.

do góry