Nawigacja

Aktualności

Zmiany rachunków dla wnoszenia opłat skarbowych - przypomnienie

30.06.2020

Od 1 lipca w Warszawie funkcjonuje jedynie jeden numer rachunku bankowego, na który klienci Urzędu Transportu Kolejowego mogą wnosić opłatę skarbową za czynności urzędowe. Są to m.in. opłaty za złożenie pełnomocnictwa w UTK. Dotychczasowe numery wygasły 30 czerwca 2020 r. i wpłaty na nie będą zwracane.

Od 1 stycznia 2020 r. Miasto Stołeczne Warszawa uruchomiło jeden wspólny rachunek bankowy w miejskim Centrum Obsługi Podatnika. Na to konto należy teraz uiszczać opłaty skarbowe. Do końca 2019 roku opłaty skarbowe za czynności urzędowe prowadzone przez Urząd Transportu Kolejowego należało kierować na konto właściwego urzędu dzielnicy. W przypadku Urzędu Transportu Kolejowego był to Urząd Dzielnicy Warszawa Ochota. Dlatego prosimy o sprawdzenie, czy dokonujecie państwo opłat na właściwy numer rachunku.

W przypadku opłaty skarbowej w Centrali UTK opłata powinna być dokonana na rachunek bankowy

21 10301508 0000 0005 5000 0070
Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Obozowa 57,
01-161 Warszawa

Dla wygody klientów UTK wszystkie numery rachunków zebraliśmy na stronie internetowej Informacja o opłatach i numerach rachunków bankowych.

do góry