Nawigacja

Aktualności

Kolejne szkolenia w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

18.02.2020

W marcu zapraszamy na pierwsze w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego szkolenie audytorów Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem. MMS i SMS są jednym z najistotniejszych elementów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem w każdym przedsiębiorstwie kolejowym. Oparte są o doświadczenia i wiedzę z obszaru jakości i innych norm rodziny ISO.

W trakcie spotkania zostaną omówione wymagania prawne i normatywne, najważniejsze elementy dwóch systemów zarządzania (SMS, MMS). Prowadzący omówią również wymagania jakie wejdą w życie wraz z IV pakietem kolejowym w zakresie nowych wymagań wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz rozszerzenia obowiązku certyfikacji ECM.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Szkolenie odbędzie się w centrali Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 134 (nieopodal dworca Warszawa Zachodnia). Zapisy ruszają 18 lutego 2020 r. od godziny 9:00.

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego  jest nową odsłoną dotychczas funkcjonującej Akademii UTK. W ramach projektu do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Zajęcia prowadzone będą również poza Warszawą. Uruchomiona zostanie platforma e-learningowa do obsługi szkoleń, na której zamieszczane będą filmy i materiały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja mobilna. Nowością będą szkolenia „szyte na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej zainteresowany. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla inspektorów UTK wykonujących działania kontrolne.

Celem Akademii jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. ABK będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Inauguracja ABK odbyła się 24 października 2019 r. Projekt jest realizowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

do góry