Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego

24.10.2019

Bezpłatne warsztaty i wykłady z zakresu bezpieczeństwa systemu kolejowego, zajęcia prowadzone na terenie całego kraju, platforma e-learningowa i aplikacja mobilna – tak prezentuje się Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, nowy projekt szkoleniowy Urzędu Transportu Kolejowego. W czwartek, 24 października 2019 r. odbyła się inauguracja Akademii. W trakcie uroczystości Prezes UTK podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu.

Inauguracja Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego odbyła się w auli Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Goście mieli okazję zapoznać się z założeniami nowego projektu Urzędu Transportu Kolejowego. Jest on nową odsłoną dotychczas funkcjonującej Akademii UTK. W zorganizowanych do tej pory zajęciach udział wzięło niemal 2,3 tys. słuchaczy zewnętrznych. Formuła szkoleń została obecnie rozszerzona. W ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego. Zwiększy się zasięg działania. ABK będzie prowadzić szkolenia dla szerszej grupy uczestników również poza Warszawą. Uruchomiona zostanie również platforma e‑learningowa do obsługi szkoleń, na której zamieszczane będą filmy i materiały edukacyjne. Uzupełnieniem platformy będzie aplikacja mobilna. Nowością będą szkolenia „szyte na miarę” dla określonych grup odbiorców. Takie działanie umożliwi precyzyjne zdiagnozowanie i omówienie zagadnień, którymi dany podmiot jest najbardziej zainteresowany. W ramach projektu przeprowadzone będą również szkolenia dla inspektorów UTK wykonujących działania kontrolne.

- Od kilku lat staramy się budować Urząd otwarty na współpracę z rynkiem. Jednym z przejawów takich działań jest właśnie Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego. To efekt sygnalizowanych potrzeb i zebranych doświadczeń – mówił w trakcie inauguracji dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Chcemy pomóc przedsiębiorcom kolejowym wpływając na stałe podnoszenie kultury technicznej, prawnej i bezpieczeństwa osób zatrudnionych w systemie kolejowym – dodał.

Prezes UTK podkreślał także dobrą współpracę Urzędu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. To już kolejny projekt UTK realizowany z dofinansowaniem unijnym. Prowadzone są działania edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”. Ponadto, w ramach Projektu „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” tworzone jest systemowe rozwiązanie w obszarze monitorowania i egzaminowania maszynistów. Ma to na celu zmniejszenie liczby zdarzeń kolejowych w których zasadniczą rolę odgrywa czynnik ludzki. Do tej pory z dofinansowaniem unijnym realizowany jest projekt edukacyjny dla dzieci „Kampania Kolejowe ABC” oraz „System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”.

- Z Urzędem Transportu Kolejowego zawarliśmy jak dotąd dwie umowy na łączną kwotę dofinansowania UE w wysokości ponad 27 mln złotych. Cieszymy się, że unijne dofinansowanie może przyczyniać się nie tylko do rozbudowy infrastruktury kolejowej, ale i ma szansę zwiększyć bezpieczeństwo na kolei - podkreśliła Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego będzie również realizowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu wyniesie 4,3 mln zł.

- Środki europejskie pozytywnie wpływają na polski transport kolejowy. Dzisiaj z radością witamy wsparcie środków unijnych przeznaczonych na projekt Urzędu Transportu Kolejowego dotyczący Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Jestem przekonany, że z tego przedsięwzięcia wypłynie korzyść dla społeczeństwa. Dotychczasowe inicjatywy UTK w zakresie bezpieczeństwa na kolei gwarantują, że również działania w ramach Akademii spotkają się z zainteresowaniem wszystkich uczestników rynku kolejowego – powiedział Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

Uczestnicy inauguracji mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi kształcenia kadr dla kolei. Wydział Transportu był reprezentowany przez prof. dr hab. inż. Mirosława Siergiejczyka, Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką. W swoim wystąpieniu  mówił o programach nauczania i wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami kształcącymi wyspecjalizowane kadry dla branży kolejowej. Z kolei Pani Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego przedstawiła aktualną sytuację i przyszłość zawodów kolejowych oraz zagadnienie dostępności wykwalifikowanej kadry z punktu widzenia pracodawców. Wykład inauguracyjny „Globalny system kolejowej radiokomunikacji ruchomej” wygłosił dr inż. Marek Pawlik, zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Interoperacyjności Kolei.

Zapisy na szkolenia ruszą w najbliższym czasie. Wśród tematów szkoleń znajdą się m.in. budowa i eksploatacja nowoczesnego taboru kolejowego; aspekty psychologicznej przydatności pracownika po wydarzeniach traumatycznych podczas wykonywania obowiązków; zasady działania nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym czy certyfikacja wyrobów kolejowych jako warunek zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Można także zgłaszać własne propozycje szkoleń. Wystarczy wypełnić ankietę dostępną na stronie utk.gov.pl. Akademia oczekuje równiez na propozycje częstotliwości powtarzania szkoleń.

do góry