Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pytania o dane z RINF na potrzeby organów podatkowych

06.04.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nie ma możliwości udostępniania jednostkom samorządu terytorialnego informacji o gruntach, budynkach i budowlach, które podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Takich danych nie ma w Krajowym Rejestrze Infrastruktury Kolejowej (RINF). Informacje, o które wnioskują jednostki samorządu terytorialnego, są w posiadaniu zarządców infrastruktury lub operatorów obiektów infrastruktury usługowej.

Do UTK wpływają wnioski o udostępnienie danych z RINF. Kierują je jednostki samorządu terytorialnego. Jednak RINF nie zawiera danych, które dotyczą zapytania.

Krajowy rejestr infrastruktury kolejowej RINF prowadzony przez Prezesa UTK jest narzędziem, które służy do gromadzenia danych o charakterystykach technicznych eksploatowanej w Polsce infrastruktury kolejowej. Zebrane informacje są regularnie przekazywane do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i docelowo będą służyć przewoźnikom kolejowym do sprawdzania zgodności technicznej posiadanego taboru z planowaną trasą przejazdu pociągu. Rejestr RINF zawiera główne charakterystyki techniczne linii kolejowych, punktów eksploatacyjnych i bocznic, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia ruchu kolejowego. Nie zawiera on danych o budynkach, budowlach i gruntach zaliczanych do kategorii infrastruktury kolejowej.

Pełna treść informacji znajduje się w tym dokumencie.

 

do góry