Nawigacja

Aktualności

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna w UTK

19.05.2017

Uczniowie szkół kolejowych, studenci, doktoranci i pracownicy naukowi spotkali się w siedzibie UTK na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej Transport Kolejowy 2017: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Prawie 100 uczestników dyskutowało o problemach ale przede wszystkim szansach i dobrych rozwiązaniach dla polskiej kolei.

- Polska kolej ma przyszłość i potencjał, który powinna wykorzystać. Dzisiejsza konferencja „Transport kolejowy 2017 przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” powinna przyczynić się do odpowiedzi na pytanie co należy robić, aby kolej w naszym kraju się rozwijała – podczas otwarcia konferencji powiedział Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Ignacy Góra dodał, że UTK nie zajmuje się tylko bezpieczeństwem i regulowaniem rynku kolejowego. Urząd to nie tylko teraźniejszość i przyszłość. UTK podejmuje również aktywne działania w celu zachowania bogatej historii polskiej kolei - ułatwienia funkcjonowania kolei wąskotorowych, muzealnych i historycznych. Prezes UTK wygłosił również referat specjalny na temat inicjatyw  urzędu, które mają poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych.

Do odbycia praktyk i staży w Urzędzie Transportu Kolejowego zachęcał uczniów szkół kolejowych oraz studentów Dyrektor Generalny UTK Radosław Pacewicz. - Urząd jest bardzo dobrym miejscem do rozpoczęcia swojej przygody z koleją. Można się wiele nauczyć, a najlepsi mogą liczyć na zatrudnienie w urzędzie. – stwierdził.

W konferencji zorganizowanej 19 maja przez UTK uczestniczyli pracownicy naukowi wyższych uczelni technicznych, studenci, doktoranci oraz uczniowie szkół kolejowych z całego kraju, którzy zaprezentowali 30 referatów. Zostaną one zamieszczone w specjalnej publikacji pokonferencyjnej.

W Komitecie naukowym konferencji znaleźli się: dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN – Polska Akademia Nauk; dr inż. Arkadiusz Kampczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza; dr inż. Zbigniew Kędra – Politechnika Gdańska; dr inż. Andrzej Kochan – Politechnika Warszawska; dr inż. Jakub Młyńczak – Politechnika Śląska; dr inż. Lucyna Sokołowska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu; mgr inż. Wojciech Gamon – Wyższa Szkoła Biznesu; dr inż. Paweł Rolek – Urząd Transportu Kolejowego; dr inż. Aleksander Drzewiecki – Urząd Transportu Kolejowego; dr inż. Tomasz Kuminek – Urząd Transportu Kolejowego oraz sekretarz Komitetu Naukowego mgr inż. Krzysztof Plewa – Urząd Transportu Kolejowego. Gościem honorowym był prof. Andrzej Chudzikiewicz z Politechniki Warszawskiej.

  • Konferencja "Transport Kolejowy 2017"
  • Konferencja "Transport Kolejowy 2017"
  • Konferencja "Transport Kolejowy 2017"
  • Konferencja "Transport Kolejowy 2017"
  • Konferencja "Transport Kolejowy 2017"
  • Konferencja "Transport Kolejowy 2017"
do góry