Nawigacja

Zgłoszenie projektów prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będących na zaawansowanym etapie realizacji.

Prezes UTK przekazuje Komisji Europejskiej (KE), w terminie roku od dnia wejścia w życie każdej Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności (TSI), wykaz projektów prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i będących na zaawansowanym etapie realizacji. Wykaz projektów przekazywany jest do KE za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej.

Kto może zgłosić ww. listę projektów?

 • producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel;
 • zarządca infrastruktury;
 • przewoźnik kolejowy;
 • dysponent;
 • importer;
 • wykonawca modernizacji;
 • inwestor;
 • podmiot zamawiający.                           

Co należy zrobić aby zgłosić listę?

 • złożyć pismo do Prezesa UTK, podpisane zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego, zawierające listę projektów na zaawansowanym etapie realizacji
  w dniu wejścia w życie odpowiedniej TSI.
 • do ww. pisma załączyć należy szczegółowe uzasadnienie zaawansowanego etapu realizacji projektu.

Jak możesz przesłać listę?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134,
  02-305 Warszawa;
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15
  od poniedziałku do piątku;
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK;
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

Ustawodawca nie przewidział opłaty.

Jaki jest czas realizacji?

1 miesiąc od wpływu pisma do UTK.

Jak otrzymasz informację zwrotną?

Otrzymasz kopię pisma Prezesa UTK przekazującego listę projektów będących na zaawansowanym etapie realizacji (pocztą albo przez platformę ePUAP).

Podstawa prawna:

 • Ustawa o transporcie kolejowym.
 • Odpowiednie TSI.Polecamy

do góry