Nawigacja

Towary niebezpieczne - listy kontrolne dla napełniania i opróżniania cystern kolejowych przeznaczonych do przewozu gazów oraz cieczy

01.08.2023

Urząd Transportu Kolejowego publikuje robocze tłumaczenia list kontrolnych dotyczących napełniania i opróżniania cystern kolejowych do przewozu gazów i cieczy. Listy te są przywołane w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Regulamin RID).

Listy kontrolne określają czynności, które powinny być wykonane przy napełnianiu lub opróżnianiu cystern, aby nie dopuścić do ich przepełnienia, powstania wycieków lub wystąpienia innych niepożądanych zdarzeń. Wytyczne te są przywołane w Regulaminie RID i zostały udostępnione na stronie Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF). Zostały one opracowane przy współpracy CEFIC[1], FuelsEurope[2] i UIP[3] w zakresie dotyczącym wagonów-cystern do przewozu cieczy oraz przy współpracy CEFIC1, EIGA[4], AEGPL[5] i UIP3 w odniesieniu do wagonów-cystern do przewozu gazów.

Przeanalizowanie własnych procedur stosowanych przy napełnianiu i opróżnianiu cystern i stosowne uwzględnienie w nich czynności wymienionych w zamieszczonych tu listach kontrolnych może pomóc w ograniczeniu prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń w przewozie towarów niebezpiecznych.

Wytyczne dla wagonów-cystern przeznaczonych do przewozu gazów i cieczy zostały umieszczone w dwóch odrębnych plikach. W każdym z plików na początku przytoczone są stosowne obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych, wymagania związane z napełnianiem i opróżnianiem cystern oraz tabela z terminologią stosowaną w RID i w branży. Następnie w każdym z nich zawarte są łącznie cztery listy kontrolne dla oddolnego i odgórnego napełniania oraz opróżniania.

Listy te zostały również udostępnione w wersji edytowalnej, aby ułatwić skorzystanie z nich w razie potrzeby.

Ewentualne uwagi dotyczące list kontrolnych lub ich tłumaczenia można przesyłać na adres utk@utk.gov.pl wpisując w temacie wiadomości „listy kontrolne – towary niebezpieczne”.


[1] The European Chemical Industry Council (CEFIC) - Europejska Rada Przemysłu Chemicznego

[2] European Fuel Manufacturers Association Fuels Europe - Europejskie Stowarszyszenie Producentów Paliw

[3] International Union of Wagon Keepers - Międzynarodowy Związek Dysponentów Wagonów

[4] European Industrial Gases Association - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Gazów Technicznych

[5] Association Européenne des Gaz de Pétrole Liquéfiés - Europejska Organizacja Gazu Płynnego (obecnie Liquid Gas Europe)
Polecamy

do góry