Nawigacja

Kompilacja wersji typu pojazdu – nota wyjaśniająca Agencji

18.08.2022

Choć proces ubiegania się o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu pojazdów został szczegółowo opisany, istnieją pewne szczególne sytuacje, w których ścieżka działania jest niejednoznaczna i może budzić wątpliwości wśród wnioskodawców. Obowiązująca interpretacja przepisów powoduje problemy m. in. przy ubieganiu się o zezwolenie dla pojazdów zgodnych z dopuszczonym typem dla pewnych kombinacji obszaru użytkowania. Komplikacje mogą wystąpić także po dodaniu kompatybilności systemu ETCS do istniejącego typu lub wariantu typu pojazdu. Nowa nota wyjaśniająca Agencji Kolejowej Unii Europejskiej jasno opisuje postępowanie w tego typu przypadkach.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 doprecyzowało pojęcia typu pojazdu i zezwolenia dla typu pojazdu poprzez określenie dwóch kategorii: wariantu typu pojazdu oraz wersji typu pojazdu lub wersji wariantu typu. Zgodnie z obowiązującą interpretacją każde rozszerzenie obszaru użytkowania pojazdu powinno skutkować powstaniem nowego typu lub wersji. Ze względu na to, że nie można wybrać kilku wersji dla danego pojazdu przy ubieganiu się o zezwolenie zgodne z już dopuszczonym typem, uzyskanie zezwolenia w niektórych kombinacjach państw członkowskich może być utrudnione.

Problem występuje także w przypadku wersji utworzonych po dodaniu kompatybilności systemu ETCS (ESC) do istniejącego typu pojazdu lub wariantu typu pojazdu, zgodnie z sekcją 7.2.1a.1 TSI CCS oraz dla wersji w wyniku zmiany sklasyfikowanej zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2018/545. Zgodnie z rozporządzeniem warianty wariantów oraz wersje wersji są niedozwolone. Kolejne ewolucje (czyli dodawanie kolejnych ESC lub dokonywanie kolejnych zmian zgodnie z art. 15 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2018/545) nowo utworzonej wersji byłyby zatem niedozwolone (wersje wersji).

Przedstawiona nota, opisująca strategię działania w tego typu sytuacjach jest tłumaczeniem noty Agencji dokonanym przez UTK.
Polecamy

do góry