Nawigacja

Określenie obowiązujących wymogów – nota wyjaśniająca Agencji

22.08.2022

Określenie obowiązujących wymogów jest niezbędnym etapem wprowadzania pojazdu kolejowego do obrotu. W ramach tego procesu wszystkie wymogi muszą zostać zidentyfikowane, wdrożone i zweryfikowane przez jednostkę oceniającą. Celem jest potwierdzenie, że dany pojazd spełnia wszystkie obowiązujące przepisy, a także zasadnicze wymagania opisane w załączniku III do dyrektywy (UE) 2016/797. Z uwagi na pojawiające się wątpliwości dotyczące poszczególnych aspektów tego procesu Agencja Kolejowa Unii Europejskiej przygotowała notę wyjaśniającą, która porusza kwestie zidentyfikowane przez Agencję jako problematyczne.

Celem procesu określania obowiązujących wymagań opisanego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 jest określenie, wdrożenie i zatwierdzenie wszystkich mających zastosowanie wymagań, w tym wymagań bezpieczeństwa. Proces powinien być udokumentowany, a weryfikacja wymogów musi być potwierdzona podczas składania wniosku o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu.

Na podstawie własnych doświadczeń z procesu weryfikacji wniosków Agencja oceniła, że niektóre aspekty procesu określania obowiązujących wymogów wymagają szerszych wyjaśnień. Dotyczy to m. in. identyfikacji wymagań koniecznych do uwzględnienia, przeprowadzania procesu określania wymagań innych niż tych związanych z bezpieczeństwem czy roli jednostki oceniającej (AsBo) w całym procesie.

Przedstawiona nota opisująca strategię działania w tego typu sytuacjach jest tłumaczeniem noty Agencji wykonanym na zlecenie UTK.
Polecamy

do góry