Nawigacja

Zespół o bezpieczeństwie

20.07.2017

Wpływ błędu personelu kolejowego na wypadkowość na przejazdach oraz możliwe nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym– to zagadnienia poruszone w trakcie ostatnich posiedzeń Zespołu zadaniowego ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce. Dwa spotkania odbyły się 19 lipca w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego.

Pierwsze spotkanie zespołu zwołane zostało ponieważ Prezes UTK zauważył niepokojący trend jeśli chodzi o zdarzenia kolejowe wywołane niewłaściwą obsługą urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych kat. A. Dyskutowano wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych.

Podczas spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele PKP PLK S.A. zasygnalizowano zidentyfikowany problem, omówiono doświadczenia w zapobieganiu temu zjawisku, a także wskazano na działania planowane przez zarządcę infrastruktury w celu jego ograniczenia.

W trakcie posiedzenia przedstawiciel PKP PLK S.A. zapewnił, że spółka podejmuje szereg działań zwiększających poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. Chodzi m.in. o instalację systemu Radio-Stop na posterunkach dróżników, sygnalizację zbliżania się pociągu, budowę skrzyżowań bezkolizyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu obsługującego przejazdy kolejowo-drogowe.

W kolejnym posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele PKP PLK S.A., Instytutu Kolejnictwa oraz Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. W tym przypadku powodem spotkania było zdarzenie na stacji w Podstolicach z 16 maja 2017 r., kiedy na zajęty już tor wjechał drugi pociąg.. W trakcie spotkania omówiono problematykę zastosowania odbiorników z wadliwym układem MER w krajowej sieci kolejowej, co ma bezpośredni wpływ na prawidłowe sygnalizowanie zajętości toru. Dyskutowano również o potencjalnych przyczynach podobnych zdarzeń oraz skali zastosowania odbiorników tego typu, a także podjęcia dalszych kroków w celu wyeliminowania możliwości niewłaściwego zadziałania urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przyszłości.

Prezes UTK będzie monitorował kwestie poruszone podczas prac zespołu związane zarówno z wpływem błędu ludzkiego na bezpieczeństwo w obszarze przejazdów kolejowo-drogowych, jak i w zakresie prawidłowości funkcjonowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
Polecamy

do góry