Nawigacja

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Grupa ds. raportowania zdarzeń kolejowych

Common Occurence Reporting- COR

Grupa robocza działająca pod przewodnictwem Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dotycząca systemu raportowania zdarzeń kolejowych.

Głównym celem jest opracowanie wspólnego systemu raportowania zdarzeń kolejowych dla przewoźników kolejowych umożliwiającego gromadzenie i wymianę danych. Da on operatorom możliwość wdrożyć i usprawnić procesy zarządzania ryzykiem, a tym samym podnieść poziom bezpieczeństwa jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

Strona WWW Grupy

do góry