Nawigacja

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Grupa robocza ds. współpracy organów certyfikujących podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM)

Grupa robocza działająca pod przewodnictwem Agencji Kolejowej Unii Europejskiej mająca na celu współpracę organów certyfikujących podmioty odpowiedzialne za utrzymanie.

Utrzymanie pojazdów kolejowych i infrastruktury jest ważnym elementem zapewnienia bezpiecznych przewozów. Celem działania grupy jest realny wpływ na dążenie do harmonizacji i ujednolicenia procesu certyfikacji ECM oraz nadzoru nad podmiotami w tym zakresie. Jednocześnie w kontekście nadzoru nad certyfikowanymi podmiotami istotna jest kwestia wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi krajami, szczególnie w przypadkach, gdy ECM działa na terenie wielu krajów członkowskich.

Strona WWW Grupy

 

 

do góry