Nawigacja

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Grupa robocza – TSI Infrastruktura

Grupa robocza działająca pod przewodnictwem Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dotycząca Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności podsystemu Infrastruktura.

Głównym celem grupy roboczej jest zamykanie punktów otwartych w obecnej wersji TSI Infrastruktura. Zamykanie punktów otwartych jest połączone z weryfikacją przyjętych rozwiązań oraz łączeniem tych przyjętych dla infrastruktury kolei dużych prędkości i kolei konwencjonalnych w systemie transeuropejskim.

 

do góry