Nawigacja

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

Grupa ds. racjonalizacji połączonych rejestrów dotyczących pojazdów kolejowych

Rationalisation of Vehicle Related Registers

Grupa robocza działająca pod przewodnictwem Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dotycząca racjonalizacji połączonych rejestrów dotyczących pojazdów kolejowych.

Celem projektu RVRR jest określenie koniecznych zmiany specyfikacji rejestrów związanych z pojazdami kolejowymi (NVR, ERATV, VKMR, certyfikatów ECM) dające możliwość  ich racjonalizacji i konsolidacji w jednym systemie. Wynikiem końcowym pracy grupy będzie zalecenie Agencji w sprawie racjonalizacji rejestrów związanych z pojazdami.

Racjonalizacja ma przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności funkcjonowania, usunięcia występujących sytuacji powielania danych oraz uproszczenia interfejsu wprowadzania i przeglądania danych.

Grupa zakończyła działalność 22 lutego 2017 r. dokumentem podsumowującym prace grupy jest "Final Report on Rationalisation of Vehicle Related Registers (RVRR)"

Strona WWW Grupy

 

 

do góry