Nawigacja

Petycje

Petycja z 15 sierpnia 2021 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP.

‑‑

Szanowni Państwo:

1) Ministerstwo Infrastruktury 

2) Ministerstwo Rozwoju 

3) Polskie Linie Kolejowe 

4) Urząd Transportu Kolejowego 

5) Przewoźnicy tramwajowi celem przekazania zarządzającym infrastrukturą tramwajową

6) Przewoźnicy kolejowi pasażerscy  

 

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM

O zamkniętym / ograniczonym katalogu odbiorców

Dzień dobry, będąca stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z art. 54 w związku z art. 63 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) przekładam petycję w której postuluje  w sprawie: poprawy bezpieczeństwa w ruchu pociągów (kolejowych i tramwajowych) 

[Art. 1] 

W pojeździe szynowym jest specjalny nadajnik i czujnik o zasięgu 3 km informujący o zajętości toru i kierunku pojazdów na danym torze; 

[Art. 2] 

Na słupach trakcyjnych co 500-1000 metrów jest specjalny nadajnik i czujnik o zasięgu 2-3 km informujący o zajętości toru i kierunku pojazdów na danym torze; 

[Art. 3] 

Słupy trakcyjne mają zamontowane czujniki ruchu, kamery oraz specjalną siatkę by uniemożliwić wspięcie wyżej celem poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania kradzieży elementów trakcyjnych; 

[Art. 4] 

Pociągi zarówno kolejowe jak i tramwajowe mają poszerzone światła czołowe celem zwiększenia bezpieczeństwa w postaci pola widzenia;  

[Art. 5]

W pojazdach kolejowych zatrudniony jest obserwator z lornetką i noktowizorem celem zapobiegania zdarzenia czołowego i najechania w tył.

Co prawda w ruchu kolejowym semafor wjazdowy i wyjazdowy jak i pulpity sterownicze informują o zajętości toru czy rozpruciu zwrotnic, jednak zarówno człowiek jak i maszyny mogą być omylne. Po drugie niestety zdarzają się wypadki i katastrofy komunikacyjne. Po trzecie dla przykładu sygnalizator drogowy nadający barwę zieloną co prawda mówi jedź/idź ale nie oznacza to że droga jest całkowicie wolna czy też nie należy zachować ostrożności. Dla przykładu jest skręt w lewo czy w prawo gdy idą piesi nie zezwala na wjazd gdy nie ma kontynuacji jazdy.  

Adnotacje:

(1) - Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870)  - proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail nadawczy z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii. Pisma wysyłane drogą listowną lub w inny sposób będą usuwane bez czytania.
(2) - Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) - "NIE WYRAŻAM ZGODY" na publikację/udostępnienie danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) oraz opublikowanego rozpatrzenia na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP w postaci m.in : imienia i nazwiska jako identyfikatora tożsamości, nazwy użytkownika konta, e-maila, adresu o którym mowa w prawie pocztowym, miejscowości w nagłówku, sygnatury własnej i organu rozpatrującego, podpisu jako informacja poufna i zastrzeżona zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i dostępie do informacji publicznej. 

Z poważaniem,
‑‑

 

 

do góry