Nawigacja

Urząd

O nas

 

Misja:
Kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego

Wizja:
Nowoczesny i otwarty urząd dbający o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego

Wartości:
Kierujemy się wartościami wspólnymi dla całej służby cywilnej, uwzględniając specyfikę działalności Urzędu. Przyświecają nam w szczególności zasady: praworządności, uczciwości, profesjonalizmu, neutralności, uprzejmości i życzliwości oraz szybkiego poszukiwania rozwiązań najprostszych

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) jest nowoczesnym, przyjaznym i otwartym urzędem zajmującym się m.in. bezpieczeństwem i regulacją rynku kolejowego oraz prawami pasażerów. Podróżni mogą liczyć na naszą pomoc w przypadku gdy przejazd pociągiem nie przebiegał tak jak powinien.

Dbamy o to by przewozy na kolei wykonywali tylko przedsiębiorcy gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Sprawdzamy, czy zarządcy infrastruktury utrzymują i modernizują linie kolejowe zgodnie z europejskimi i krajowymi normami. Wydajemy licencje maszynistom. Jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorstwami kolejowymi. W razie wątpliwości dotyczących różnych zagadnień zachęcamy do kontaktu z odpowiednimi departamentami i wydziałami odpowiedzialnymi za poszczególne usługi. Kontakt można znaleźć tutaj.

Chętnie dzielimy się wiedzą. Dlatego powstała Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego, w której prowadzimy szkolenia i warsztaty. Ich tematyka jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb rynku. UTK jest inicjatorem „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa” oraz konkursu "Kultura bezpieczeństwa" związanego z upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa wśród pracowników spółek kolejowych. Upowszechniamy wiedzę na temat praw pasażerów. Na dworcach kolejowych organizujemy akcje informacyjne „Dzień pasażera”. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” uczymy najmłodszych jak bezpiecznie zachować się w pobliżu torów.

Staramy się zawsze by sprawy były załatwiane niezwłocznie. W większości przypadków odpowiadamy wcześniej, niż zakładają to przepisy. W Urzędzie w pełni działa elektroniczny obieg dokumentów. Pozwala to rocznie zaoszczędzić wiele kilogramów papieru. Dużą wagę przykładamy do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Jako jeden z niewielu urzędów zatrudniamy więcej  osób z niepełnosprawnością niż standardowa jednostka administracyjna. By zapewnić skuteczne stosowanie zasad równego traktowania od 2015 roku w Urzędzie działa Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. UTK zdobył pierwsze miejsce w Konkursie LODOŁAMACZE 2016 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Za świadome i skuteczne działania związane z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnością zostaliśmy wyróżnieni Medalem Przyjaciel Integracji.

UTK ma 8 oddziałów terenowych - w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Obszar działania każdego oddziału wraz z kontakt można znaleźć utaj.

UTK obsługuje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który jest centralnym organem administracji rządowej. Zadania Prezesa UTK wyznacza ustawa o transporcie kolejowym. Jest on krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, właściwym w sprawach:

  1. regulacji transportu kolejowego,
  2. licencjonowania transportu kolejowego,
  3. nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych,
  4. bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  5. interoperacyjności i spójności technicznej transportu kolejowego,
  6. licencji i świadectw maszynistów

Prezes UTK jest także organem właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym.

UTK został utworzony 1 czerwca 2003 r. w drodze przekształcenia Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest organem niezależnym powoływanym przez Prezesa Rady Ministrów.

do góry