Nawigacja

Dane archiwalne

Punktualność przewozów pasażerskich w 2015 r.

W związku ze zmianą zakresu zbieranych danych w 2012 roku informujemy, że dane za lata 2010-2011 dostępne są w zakładce „Analizy i Monitoring Rynku” > „Statystyka roczna” > „Przewozy Pasażerskie” > „Punktualność przewozów pasażerskich”.

Dane dotyczące punktualności przewozów pasażerskich nie obejmują stacji pośrednich, a wyłącznie stacje końcowe.

Poziom punktualności przewoźników pasażerskich (opóźnienia powyżej 5 minut na przybyciu)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

94,47%

93,30% 89,94% 91,92%

PKP Intercity

85,52%

82,57% 75,86% 79,45%

Przewozy Regionalne

94,59%

93,36% 89,51% 91,91%

Koleje Mazowieckie - KM

92,60%

91,03% 85,67% 88,02%

PKP SKM w Trójmieście

99,61%

99,23% 98,98% 98,99%

Szybka Kolej Miejska
w Warszawie

96,72%

95,13% 90,65% 95,19%

Warszawska Kolej Dojazdowa

98,10%

99,25% 98,80% 99,59%

Koleje Dolnośląskie

91,92%

92,21% 90,26% 88,85%

Koleje Śląskie

92,62%

91,02% 86,40% 88,30%

Koleje Wielkopolskie

96,34%

94,37% 92,17% 90,94%

Arriva RP

94,45%

94,02% 90,93% 89,50%

UBB GMBH

99,10% 98,67% 98,23% 98,75%

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

   98,23%

98,07% 96,04% 96,13%

Koleje Małopolskie

  98,73%

99,46% 99,19% 97,86%

 

Średni czas opóźnień pociągów (z wyłączeniem opóźnień poniżej 5 minut na przybyciu)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

20 min. 17 sek.

20 min. 5 sek. 20 min. 30 sek. 18 min. 36 sek.

 

Średni czas opóźnień pociągów (z uwzględnieniem opóźnień do 5 minut na przybyciu)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

7 min. 17 sek.

8 min. 1 sek. 9 min. 38 sek. 8 min. 17 sek.

 

Liczba pociągów uruchomionych przez przewoźników

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

382,3 tysiące

386,9 tysiąca 404,4 tysiąca 420,4 tysiąca

 

Liczba pociągów opóźnionych na przybyciu

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

do 4 min. 59 sek.

59 615

57 855 63 325 62 343

5 min. - 59 min. 59 sek.

20 052

24 681 38 737 32 638

60 min. -119 min. 59 sek.

825

970 1 434 1 057

od 120 min.

270

269 533 292

 

Udział pociągów opóźnionych na przybyciu w ogólnej liczbie uruchomionych przez przewoźników

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

do 4 min. 59 sek.

15,60%

14,95% 15,66% 14,83%

5 min. - 59 min. 59 sek.

5,25%

6,38% 9,58% 7,76%

60 min. -119 min. 59 sek.

0,22%

0,25% 0,35% 0,25%

od 120 min.

0,07%

0,07% 0,13% 0,07%

 

Liczba pociągów odwołanych

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

343

538 866 551
 
 

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. (22) 749 15 63, (22) 749 15 64, (22) 749 15 65, (22) 749 15 66

do góry