Nawigacja

Dane archiwalne

Punktualność przewozów pasażerskich w 2014 r.

W związku ze zmianą zakresu zbieranych danych w 2012 roku informujemy, że dane za lata 2010-2011 dostępne są w zakładce „Analizy i Monitoring Rynku” > „Statystyka roczna” > „Przewozy Pasażerskie” > „Punktualność przewozów pasażerskich”.

Dane dotyczące punktualności przewozów pasażerskich nie obejmują stacji pośrednich, a wyłącznie stacje końcowe.

Poziom punktualności przewoźników pasażerskich (opóźnienia powyżej 5 minut na przybyciu)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

92,71%

92,78%

89,97%

88,97%

PKP Intercity

83,50%

82,29%

71,18%

68,66%

Przewozy Regionalne

94,03%

93,39%

90,35%

90,11%

Koleje Mazowieckie - KM

86,72%

89,75%

86,15%

86,34%

PKP SKM w Trójmieście

98,92%

98,93%

98,78%

98,47%

Szybka Kolej Miejska
w Warszawie

91,29%

93,76%

89,84%

88,49%

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,33%

99,65%

99,74%

97,49%

Koleje Dolnośląskie

93,70%

93,53%

90,87%

87,80%

Koleje Śląskie

93,51%

88,22%

86,50%

80,83%

Koleje Wielkopolskie

94,06%

95,56%

95,03%

93,14%

Arriva RP

93,70%

93,39%

93,49%

90,98%

UBB GMBH

99,38% 98,94% 97,55% 98,15%

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

   -

  -

96,01%

97,04%

Koleje Małopolskie

  -   -   - 99,81%

 

Średni czas opóźnień pociągów (z wyłączeniem opóźnień poniżej 5 minut na przybyciu)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

24 min. 41 sek.

21 min. 24 sek.

21 min. 22 sek.

20 min. 18 sek.

 

Średni czas opóźnień pociągów (z uwzględnieniem opóźnień do 5 minut na przybyciu)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

10 min. 

8 min. 40 sek.

9 min. 39 sek.

9 min. 14 sek.

 

Liczba pociągów uruchomionych przez przewoźników

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

367,5 tysiąca

371,0 tysięcy

384,0 tysięcy

381,6 tysiąca

 

Liczba pociągów opóźnionych na przybyciu

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

do 4 min. 59 sek.

53 868

57 940

66 067

73 850

 5 min. - 59 min. 59 sek.

24 736

25 396

36 573

40 242

60 min. - 119 min. 59 sek.

1 442

1 062

1 538

1 486

od 120 min.

607

316

401

359

 

Udział pociągów opóźnionych na przybyciu w ogólnej liczbie uruchomionych przez przewoźników

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

do 4 min. 59 sek.

14,66%

15,62%

17,20%

19,35%

5 min. - 59 min. 59 sek.

6,73%

6,85%

9,52%

10,55%

60 min. - 119 min. 59 sek.

0,39%

0,29%

0,40%

0,39%

od 120 min.

0,17%

0,09%

0,10%

0,09%

 

Liczba pociągów odwołanych

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

451

438

653

535

 
 

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. (22) 749 15 63, (22) 749 15 64, (22) 749 15 65, (22) 749 15 66

do góry