Nawigacja

Dane archiwalne

Punktualność przewozów pasażerskich w 2016 r.

Aktualizacja kwartalna. Najbliższa - 1 czerwca 2017 r.

Poziom punktualności przewoźników pasażerskich (opóźnienia powyżej 5 minut na przybyciu)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Ogółem

93,89%

91,70%

91,43% 89,42%

PKP Intercity

81,19%

77,00%

76,87% 71,90%

Przewozy Regionalne

94,42%

91,20%

90,67% 89,15%

Koleje Mazowieckie

90,74%

91,42%

92,23% 90,15%

PKP SKM w Trójmieście

99,16%

98,70%

98,01% 98,55%

Szybka Kolej Miejska
w Warszawie

95,54%

95,32%

95,85% 93,42%

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,60%

99,35%

99,60%

98,34%

Koleje Dolnośląskie

94,89%

92,08%

89,26% 83,23%

Koleje Śląskie

92,76%

87,56%

89,35% 83,55%

Koleje Wielkopolskie

92,68%

88,16%

92,14% 85,99%

Arriva RP

93,49%

93,29%

92,33% 91,87%

UBB GMBH

99,29%

98,90%

99,01% 98,66%

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

97,23%

96,11%

96,59% 94,97%

Koleje Małopolskie

97,58%

95,08%

93,51% 94,32%

Poziom punktualności przewoźników pasażerskich na wybranych stacjach pośrednich (opóźnienia powyżej 5 minut na przybyciu)

Grodzisk Mazowiecki

 
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał

Przewozy Regionalne

91,8%

86,8%

90,5% 92,8%

PKP Intercity

-

76,5%

80,5% 78,4%

Koleje Mazowieckie

92,8%

91,5%

93,3% 91,6%
Łódzka Kolej Aglomeracyjna - - - 50,0%

Kraków Główny

Przewozy Regionalne

93,4%

88,2%

89,3% 88,9%

PKP Intercity

75,1%

71,0%

72,4% 69,6%

Koleje Małopolskie

96,7%

95,0%

94,7% 100,0%

Koleje Mazowieckie

- - - 94,4%

Kutno

Przewozy Regionalne

92,3%

95,4%

93,6% 89,9%

PKP Intercity

74,9%

76,5%

74,3% 69,2%

Koleje Mazowieckie

91,2%

92,7%

92,1% 93,3%

Koleje Wielkopolskie

93,1%

91,4%

94,1% 91,4%

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

94,7%

94,2%

94,7% 91,6%

Łazy

Przewozy Regionalne

90,7%

89,9%

92,8% 83,8%

PKP Intercity

-

66,0%

72,5% 64,1%

Koleje Śląskie

83,9%

79,2%

84,1% 80,0%

Opole Główne

Przewozy Regionalne

89,7%

94,1%

91,6% 85,9%

PKP Intercity

73,0%

80,0%

77,2% 70,0%

Ostrów Wielkopolski

Przewozy Regionalne

93,1%

83,1%

89,4% 85,9%

PKP Intercity

78,9%

76,3%

80,4% 65,6%

Koleje Wielkopolskie

96,7%

92,1%

94,7% 95,1%

Poznań Główny

Przewozy Regionalne

85,1%

81,5%

87,0% 80,4%

PKP Intercity

74,7%

74,1%

76,6% 69,6%

Koleje Dolnośląskie

- - - 53,8%

Koleje Wielkopolskie

88,7%

86,9%

91,6% 85,7%

Szczecin Dąbie

Przewozy Regionalne

92,9%

93,5%

92,4% 91,2%

PKP Intercity

79,1%

81,8%

79,3% 71,0%

Tczew

Przewozy Regionalne

93,6%

92,9%

92,2% 92,5%

PKP Intercity

87,3%

81,0%

79,4% 81,5%

PKP SKM

98,5%

97,0%

97,0% 98,4%

Warszawa Wschodnia

Przewozy Regionalne

94,4%

87,6%

89,8% 91,7%

PKP Intercity

85,8%

84,6%

84,9% 84,8%

Koleje Mazowieckie

89,2%

92,4%

93,0% 90,3%

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

81,8%

84,2%

97,1% 94,5%

SKM Warszawa

95,4%

96,6%

97,0% 94,9%

Średni czas opóźnień pociągów (z wyłączeniem opóźnień poniżej 5 minut na przybyciu)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Ogółem

20 min. 30 sek.

17 min. 54 sek.

17 min. 44 sek. 17 min. 18 sek.

Średni czas opóźnień pociągów (z uwzględnieniem opóźnień do 5 minut na przybyciu)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Ogółem

8 min. 50 sek.

9 min. 19 sek.

9 min. 17 sek. 9 min. 16 sek.

Liczba pociągów uruchomionych przez przewoźników

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Ogółem

421,8 tys.

423,2 tys.

427,7 tys. 419,2 tys.

Liczba pociągów opóźnionych na przybyciu

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

do 4 min. 59 sek.

48 112

42 299

43 969 53 980

5 min. - 59 min. 59 sek.

24 356

33 465

35 015 42 416

60 min. -119 min. 59 sek.

1 086

1 250

1 182 1 364

pow. 120 min.

314

420

461 548

Udział pociągów opóźnionych na przybyciu w ogólnej liczbie uruchomionych przez przewoźników

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

do 4 min. 59 sek.

11,41%

9,99%

10,28% 12,88%

5 min. - 59 min. 59 sek.

5,77%

7,91%

8,19% 10,12%

60 min. -119 min. 59 sek.

0,26%

0,30%

0,28% 0,33%

pow. 120 min.

0,07%

0,10%

0,11% 0,13%

Liczba pociągów odwołanych

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Ogółem

581

563

1 534 1 055

W związku ze zmianą zakresu zbieranych danych w 2012 roku informujemy, że dane za lata 2010-2011 dostępne są w zakładce Punktualność przewozów pasażerskich.

Departament Regulacji Rynku Kolejowego
Wydział Analiz
analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry