Nawigacja

Dane archiwalne

Punktualność przewozów pasażerskich w 2012 r.

W związku ze zmianą zakresu zbieranych danych w 2012 roku informujemy, że dane za lata 2010-2011 dostępne są w zakładce „Analizy i Monitoring Rynku” > „Statystyka roczna” > „Przewozy Pasażerskie” > „Punktualność przewozów pasażerskich”.

Poziom punktualności przewoźników pasażerskich (opóźnienia powyżej 5 minut)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

94,09%

93,28%

91,00%

89,95% 

PKP Intercity

85,78%

83,82%

73,58%

80,44% 

Przewozy Regionalne

94,73%

93,43%

91,21%

89,76% 

Koleje Mazowieckie - KM

89,89%

91,23%

90,01%

87,29% 

PKP SKM w Trójmieście

98,67%

98,69%

96,45%

97,61% 

Szybka Kolej Miejska
w Warszawie

92,97%

92,50%

94,09%

91,28% 

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,50%

99,21%

99,28%

99,24% 

Koleje Dolnośląskie

96,13%

96,64%

92,58%

95,54% 

Koleje Śląskie

94,31%

86,99%

84,01%

77,15% 

Koleje Wielkopolskie

96,91%

97,48%

96,18%

93,68% 

Arriva RP

96,85%

96,67%

96,36%

95,40% 

UBB GMBH

99,20%

98,24%

97,66%

98,08% 

 

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

94,09%

93,28%

91,00%

89,95%

PKP Intercity

85,78%

83,82%

73,58%

80,44%

Przewozy Regionalne

94,73%

93,43%

91,21%

89,76%

Koleje Mazowieckie - KM

89,89%

91,23%

90,01%

87,29%

PKP SKM w Trójmieście

98,67%

98,69%

96,45%

97,61%

Szybka Kolej Miejska
w Warszawie

92,97%

92,50%

94,09%

91,28%

Warszawska Kolej Dojazdowa

99,50%

99,21%

99,28%

99,24%

Koleje Dolnośląskie

96,13%

96,64%

92,58%

95,54%

Koleje Śląskie

94,31%

86,99%

84,01%

77,15%

Koleje Wielkopolskie

96,91%

97,48%

96,18%

93,68%

Arriva RP

96,85%

96,67%

96,36%

95,40%

UBB GMBH

99,20%

98,24%

97,66%

98,08%

 

 

Średni czas opóźnień pociągów (z wyłączeniem opóźnień poniżej 5 minut)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

23 min. 2 sek.

21 min. 23 sek.

22 min. 3 sek.

21 min. 48 sek.

 

Średni czas opóźnień pociągów (z uwzględnieniem opóźnień do 5 minut)

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

7 min. 16 sek.

8 min. 28 sek.

9 min. 34 sek.

9 min. 20 sek. 

 

Liczba pociągów uruchomionych przez przewoźników

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

391,7 tysiąca

383,7 tysiąca

394,6 tysiąca

383,7 tysiąca 

 

Liczba pociągów opóźnionych na przybyciu

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

do 4 min. 59 sek.

85 128

57 240

65 434

74 868 

5 min. - 59 min. 59 sek.

21 660

24 466

33 333

36 479 

60 min. -119 min. 59 sek.

1 091

1 016

1 545

1 554 

od 120 minut

380

311

620

545 

 

Udział pociągów opóźnionych w ogólnej liczbie uruchomionych przez przewoźników

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

do 4 min. 59 sek.

21,73%

14,92%

16,58%

19,51% 

5 min. - 59 min. 59 sek.

5,53%

6,38%

8,45%

9,51% 

60 min. - 119 min. 59 sek.

0,28%

0,26%

0,39%

0,40% 

od 120 minut

0,10%

0,08%

0,16%

0,14% 

 

Liczba pociągów odwołanych

 

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

ogółem

495

1 335

560

342

 

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 63, 22 749 15 64, 22 749 15 65, 22 749 15 66

do góry