Nawigacja

Dane archiwalne

Punktualność przewozów pasażerskich w 2011 r.

W związku ze zmianą zakresu zbieranych danych statystycznych od 2012 roku szczegółowe dane dotyczące punktualności pociągów pasażerskich przedstawiane są w ujęciu kwartalnym w zakładce „Analizy i Monitoring Rynku” > „Statystyka kwartalna” > „Przewozy Pasażerskie” > „Punktualność przewozów pasażerskich”.

Poziom punktualności przewoźników pasażerskich (opóźnienia powyżej 5 minut)

  2011 2010 zmiana
2011/2010
ogółem 89,83% 85,09% 4,74%
PKP Intercity 77,00% 69,12% 7,88%
Przewozy Regionalne 89,43% 83,93% 5,50%
Koleje Mazowieckie - KM 90,01% 86,69% 3,32%
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 98,18% 97,31% 0,87%
Szybka Kolej Miejska w Warszawie 93,42% 87,31% 6,11%
Warszawska Kolej Dojazdowa 99,50% 99,63% -0,13%
Koleje Dolnośląskie 93,82% 89,60% 4,22%
Koleje Śląskie* 81,45% - -
Koleje Wielkopolskie* 90,73% - -
Arriva RP** 91,06% 93,84% -2,78%
UBB GMBH 98,69% 97,60% 1,09%

* spółki Koleje Śląskie i Koleje Wielkopolskie nie realizowały działalności przewozowej w 2010 roku

** do grudnia 2010 roku przewozy realizowane na podstawie licencji przewoźnika DB Schenker Rail Polska

 

Poziom punktualności wg rodzajów pociągów (opóźnienia powyżej 5 minut)

  2011 2010 zmiana
2011/2010
ogółem 89,83% 85,09% 4,74%
w tym wojewódzkie i międzywojewódzkie 89,80% 85,66% 4,14%
w tym międzynarodowe 90,41% 72,73% 17,68%

 

 

Średni czas opóźnień pociągów (z wyłączeniem opóźnień poniżej 5 minut)

  2011 2010 zmiana
2011/2010
ogółem 20 min. 26 sek. 23 min. 20 sek. - 2 min. 54 sek.
w tym wojewódzkie i międzywojewódzkie 20 min. 18 sek. 22 min. 44 sek. - 2 min. 26 sek.
w tym międzynarodowe 23 min. 3 sek. 30 min. 14 sek. - 7 min. 11 sek.

 

Liczba pociągów uruchomionych przez przewoźników

  2011 2010 zmiana
2011/2010
ogółem 1 477 990 1 468 008 0,68%
w tym wojewódzkie i międzywojewódzkie 1 401 864 1 403 008 -0,08%
w tym międzynarodowe 76 126 65 000 17,12%

 

Liczba pociągów opóźnionych na przybyciu

  od 5 do 60
minut
od 61 do 119
minut
powyżej 120
minut
2011 ogółem 143 121 5 333 1 890
w tym wojewódzkie i międzywojewódzkie 136 211 5 065 1 766
w tym międzynarodowe 6 910 268 124
         
2010 ogółem 203 383 11 480 4 030
w tym wojewódzkie i międzywojewódzkie 187 741 10 343 3 506
w tym międzynarodowe 15 642 1 137 524

 

Udział pociągów opóźnionych w ogólnej liczbie uruchomionych przez przewoźników

  od 5 do 60 minut od 61 do 119 minut powyżej 120 minut
2011 ogółem 9,68% 0,36% 0,13%
w tym wojewódzkie i międzywojewódzkie 9,72% 0,36% 0,13%
w tym międzynarodowe 9,08% 0,35% 0,16%
         
2010 ogółem 13,85% 0,78% 0,27%
w tym wojewódzkie i międzywojewódzkie 13,38% 0,74% 0,25%
w tym międzynarodowe 24,06% 1,75% 0,81%

 

Liczba pociągów odwołanych

  2011 2010 zmiana
2011/2010
ogółem 21 699 21 424 1,28%
w tym wojewódzkie i międzywojewódzkie 21 228 20 733 2,39%
w tym międzynarodowe 471 691 -31,84%

 

Poziom punktualności wg rodzajów pociągów (z uwzględnieniem opóźnień do 5 minut)

  2011 2010 zmiana
2011/2010
ogółem 71,54% 70,10% 1,44%
w tym wojewódzkie i międzywojewódzkie 70,99% 70,62% 0,37%
w tym międzynarodowe 81,79% 58,90% 22,89%

 

Średni czas opóźnień pociągów (z uwzględnieniem opóźnień do 5 minut)

  2011 2010 zmiana
2011/2010
ogółem 9 min. 15 sek. 13 min. 10 sek. - 3 min. 55 sek.
w tym wojewódzkie i międzywojewódzkie 9 min. 6 sek. 12 min. 38 sek. - 3 min. 32 sek.
w tym międzynarodowe 13 min. 38 sek. 21 min. 11 sek. - 7 min. 33 sek.

 

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

 

do góry