Nawigacja

Analizy i opracowania

Przewozy pasażerskie styczeń – październik 2011

W październiku bieżącego roku, z usług przewoźników kolejowych skorzystała największa, od blisko dwóch lat, liczba pasażerów. Łącznie jedenastu regularnych przewoźników przewiozło 24,1 mln osób, o 874 tysiące więcej niż w październiku 2010 roku (wzrost o 3,76%). Od stycznia do października 2011 roku, z ich usług skorzystało 219,3 mln pasażerów, 0,25% więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Przy realizacji przewozów wykonano pracę, wyrażoną w pasażerokilometrach, na poziomie 12,3 mld, o 200 mln więcej niż w 2010 roku (wzrost o 1,3%). Do października b.r. włącznie, uruchomiono 119,9 mln km tras,  o 2,5% mniej niż przed rokiem. Średnia odległość przewozu jednego pasażera nie uległa znaczącej zmianie i na koniec października wyniosła średnio - 69,6 km. Dominującą pozycję na rynku przewozowym posiadały spółki samorządowe. Z ich usług, od początku 2011 roku, skorzystało ponad 154 mln pasażerów. Największy udział w rynku, mierzony przewiezioną liczbą osób, posiadały spółki: Przewozy Regionalne (42,05%), Koleje Mazowieckie (20,47%), PKP SKM (14,62%) oraz PKP Intercity (13,98%). Biorąc pod uwagę wykonaną przez przewoźników pracę przewozową: PKP Intercity(46,11%) oraz Przewozy Regionalne (36,4%).

Pełna treść dokumentu 

do góry