Nawigacja

Analizy i opracowania

Dynamiczny wzrost przewozów intermodalnych – III kwartały 2011 roku.

W III kwartałach 2011 roku przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego realizowało siedmiu licencjonowanych przewoźników. Spółki kolejowe przetransportowały rekordową liczbę jednostek ładunkowych, łącznie - 340,9 tysiąca sztuk, 82 tysiące więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku (wzrost rzędu 31,5%) i 141 tys. więcej w porównaniu z rokiem 2009 (wzrost 71%). W tej liczbie blisko 98% stanowiły kontenery, głównie 40 i 20 stopowe. Łączna masa przetransportowanych w tym systemie ładunków osiągnęła w trzech kwartałach b.r. poziom 4,1 mln ton, o 28,2% więcej niż w roku ubiegłym. Przewoźnicy przy jej transporcie wykonali pracę przewozową na poziomie 1,4 mld tonokilometrów (wzrost o 25,1%). Dynamicznie wzrasta udział transportu intermodalnego w ogólnym wolumenie przewozów kolejowych.  Po III kwartałach 2011 roku, mierzony przetransportowaną masą przekroczył 2,2%, a wykonaną pracą przewozową osiągnął poziom 4,3%. Po III kwartałach 2011 roku najwyższy  udział w tym segmencie rynku posiadały spółki: PKP Cargo oraz Lotos Kolej. Według przetransportowanej masy analogicznie 69,5% i  22,7% oraz wg wykonanej pracy przewozowej - 72,3% i 22,6%.

W miesiącach styczeń - wrzesień 2011 roku łącznie wszyscy przewoźnicy kolejowi przetransportowali 186,8 mln ton ładunków, wykonując pracę przewozową na poziomie 40,8 mld tonokilometrów. W porównaniu z trzema kwartałami 2010 roku stanowi to wzrost analogicznie na poziomie 8,4% i 13,4%. Łączna długość uruchamianych przez przewoźników tras w transporcie ładunków wyniosła 59,8 mln kilometrów, o 6,9 mln więcej niż w III kwartałach 2010 roku. Biorąc pod uwagę wykonaną na sieci infrastruktury pracę przewozową najwyższy udział posiadały spółki grupy PKP (Cargo i LHS) - 69,34%, CTL - 7,19%, Lotos Kolej - 7,11% oraz DB Schenker - 6,47%.  

Pełna wersja dokumentu

do góry