Nawigacja

Wybierz kolej. To dobre miejsce pracy dla Ciebie

Kolejowe szkoły ponadpodstawowe

Każdego roku w czerwcu uczniowie ósmych klas szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wiedzę z zakresu transportu kolejowego można zdobywać w sześciu zawodach w technikach oraz dwóch zawodach w branżowych szkołach I stopnia. W roku szkolnym 2021/2022 rekrutację otworzyło 53 techników oraz 10 szkół branżowych I stopnia.

Rozwój transportu kolejowego w najbliższych dekadach ma kolosalne znaczenie dla rozwiązywania problemów dotyczących klimatu oraz środowiska naturalnego. Znaczenie takich działań podkreśla polityka Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z czynników rozwoju kolei stanowi wysoce wykwalifikowana kadra pracowników. Ważnym elementem systemu kształcenia nowych pracowników są publiczne oraz niepubliczne szkoły ponadpodstawowe kształcące w zawodach związanych z transportem kolejowym.

Z analiz Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzonych na koniec 2020 r., wynika, że niemal połowa wszystkich pracowników kolei to osoby powyżej 50 roku życia. Odejście pracowników z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub pogarszający się stan zdrowia, wpływa na konieczność zatrudnienia młodych osób zdecydowanych na wieloletnią służbę na rzecz kolei. Wzrost zapotrzebowania na pracowników dotyczy takich stanowisk jak maszynista, kierownik pociągu, rewident, dyżurny ruchu, manewrowy, toromistrz oraz automatyk. Przewoźnicy poszukują również osób na stanowiska związane z organizacją przewozów kolejowych – specjalistów oraz dyspozytorów.

- Jakość kształcenia w zawodach branży transportu kolejowego stanowią jeden z najważniejszych czynników poprawy bezpieczeństwa oraz wzmocnienia efektywności transportu kolejowego. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku kolejowym poszukują kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami, co ma zapewniać bezpieczeństwo i konkurencyjność. Dobrze wykwalifikowana kadra to gwarancja wysokiej jakości usług kolei – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Na absolwentów szkół podstawowych czekają następujące zawody, w ramach których mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zamiłowanie do transportu szynowego:

  • Mechanik pojazdów kolejowych (branżowa szkoła I stopnia);
  • Monter nawierzchni kolejowej (branżowa szkoła I stopnia);
  • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym;
  • Technik budownictwa kolejowego;
  • Technik elektroenergetyk transportu szynowego;
  • Technik pojazdów kolejowych;
  • Technik transportu kolejowego;
  • Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych (zawód w formie eksperymentu pedagogicznego).

Podstawowe informacje o lokalizacji szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach związanych z transportem kolejowym znajdziesz na interaktywnej mapie.

Technika Technika   Szkoły branżowe Szkoły branżowe

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry