Nawigacja

Wybierz kolej. To dobre miejsce pracy dla Ciebie

Co roku maturzyści mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół wyższych. W 2021 roku kierunki związaną z koleją przygotowały 34 publiczne oraz niepubliczne uczelnie wyższe w całym kraju.

Transformacja europejskiej gospodarki w kierunku modelu ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego wymaga zaangażowania również wielu podmiotów rynku kolejowego.  Odpowiedzialność za przyszły rozwój transportu kolejowego przejmować będą młodzi ludzie, którzy dzisiaj podejmują decyzję o swojej dalszej przyszłości. Dlatego tak ważne jest również zaangażowanie uczelni wyższych, które zapewniają specjalistyczne kształcenie.

- Inicjatywy badawczo-rozwojowe mają fundamentalne znaczenie dla poprawy wydajności oraz obniżenia kosztów operacyjnych związanych z wykorzystaniem transportu kolejowego. - Rozwój branży kolejowej zależy bezpośrednio od zaangażowania przyszłych specjalistów, którzy wiedzę oraz doświadczenie mogą pozyskiwać ze współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorstwami rynku kolejowego – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Maturzyści mogą skorzystać z oferty dydaktycznej na następujących kierunkach:

 • Transport;
 • Transport kolejowy;
 • Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego;
 • Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny;
 • Inżynieria środków transportu;
 • Inżynieria transportu i logistyki;
 • Konstrukcja i eksploatacja środków transportu;
 • Logistyka i transport;
 • Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych;
 • Środki transportu i logistyka;
 • Transport i logistyka.

Informacje o lokalizacji wszystkich szkół wyższych kształcących w zawodach oraz na kierunkach związanych z transportem kolejowym znajdziesz na mapie interaktywnej.

 
 
Szkoły wyższe kształcące na kierunkach lub specjalizacjach o charakterze kolejowym
 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
do góry