Nawigacja

Reklamacje - kompendium wiedzy

Czy mogę się odwołać od otrzymanego wezwania do zapłaty?

Tak. Jeśli nie okazałeś kontrolerowi ważnego dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu to musisz udokumentować przewoźnikowi fakt posiadania takiego uprawnienia w terminie 7 dni od daty przejazdu. Do reklamacji należy konieczne dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię odpowiedniego dokumentu. Potwierdzenia takiego może dokonać pracownik kasy biletowej, notariusz lub wystawca dokumentu. Analogiczna procedura dotyczy sytuacji, gdy nie okazałeś podczas kontroli ważnego imiennego biletu okresowego, pomimo jego faktycznego posiadania (np. gdy zapomniałeś go zabrać w podróż).

 

Szczegółowe informacje na temat wezwań do zapłaty oraz możliwości odwołania się od nich opisaliśmy w naszych artykułach poradnikowych:

do góry