Nawigacja

FAQ

22. W jakiej formie należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu?

Wniosek należy wysłać elektronicznie, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

do góry